VŠEM > Zájemci o studium > Zahájení studia na VŠEM

Zahájení studia na VŠEM

Provedeme vás studiem na VŠEM!

Po úspěšném absolvování Přijímacího řízení jsme pro vás připravili řadu tematických setkání, které vám pomohou v orientaci na VŠEM, napomohou řídit studium efektivně, zodpoví vaše dotazy, seznámí se spolužáky, studijními poradci i vyučujícími a připraví vás na začátek studia!

Nezapomeňte, Informačně poradenské centrum VŠEM je denně k dispozici v případě jakýchkoli dotazů!

Co vás na počátku studia čeká?

Rozvrh studenta

Rozvrh studenta

Studenti budou mít rozvrh v závislosti na splnění podmínek zápisu ke studiu (podepsané smluvní dokumenty) nejpozději 3 dny před termínem Úvodu do studia v SIS VŠEM/Rozvrh studenta/2024/2025.

  • Rozvrhy jsou nahrávány na základě splnění podmínek zápisu vždy k začátku měsíce, případně nejpozději tři dny před termínem Úvodu do studia.
Úvod do studia

Úvod do studia

Základní informace pro úspěšný start studia, co musím do kdy splnit, čím ve studiu začít, jaké jsou pro mě důležité termíny a setkání se studijními poradci, studenty, absolventy i vyučujícími. Na úvodu do studia student obdrží studentský průkaz a potvrzení o studiu.

  • V termínu zahájení studia říjen 2024 budou Úvody do studia probíhat v termínech: 12.10.2024, 16.10.2024, 23.10.2024, 26.10.2024.
  • Svůj konkrétní termín Úvodu do studia student nalezne v SIS VŠEM/Rozvrh studenta/Úvodní blok.
  • V rámci Úvodu do studia odevzdá student kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (v tištěné podobě).
Orientace na VŠEM

Orientace na VŠEM

Práce s webem a jak co nejrychleji najít to, co hledám, výukové aplikace a podklady ke studiu, studentský informační systém a jak se v něm rychle zorientovat. Seminář je součástí úvodu do studia.

Seminář kontrola studia a obsah cenové úrovně

Seminář kontrola studia a obsah cenové úrovně

Probereme harmonogram studia, zkoušky, písemné práce i závěrečné (BP/DP). Všechny povinnosti, které musíte absolvovat pro úspěšné absolutorium, přehledně na jednom místě.

Připomeneme podmínky zvýhodněných cenových úrovní a poradíme, jak zvládat nejlépe studium, práci i další aktivity. Vše, co můžete v rámci své cenové úrovně čerpat tak, abyste si ze studia na VŠEM odnesli maximum.

Psaní písemných prací

Psaní písemných prací

Napsat odbornou práci není jen tak, ale my vás v tom nenecháme – naučíme vás to! Jaké práce mohu psát, jaký typ je pro mě nejvhodnější, jak začít, s kým konzultovat, kde najít podklady a jaké zvolit téma? Vše probereme.

Skupinová konzultace

Skupinová konzultace

S odstupem několika týdnů se potkáme v rámci on-line skupinové konzultace, kde bude prostor pro všechny vaše dotazy i společné setkání se spolužáky.

IPC VŠEM

IPC VŠEM

Studijní poradci jsou vám k dispozici každý den. Využijte konzultace na začátku studia i v jeho průběhu, nejste na to sami!

Přijít můžete kdykoli bez objednání, nebo se domluvit na konkrétním termínu i zaměření setkání a studijní poradce si pro setkání připraví konkrétní tipy a návrhy pro vaše studium.

Nejen přednášky v rozvrhu

Nejen přednášky v rozvrhu

Na začátku studia nesmíte minout seminář Počítačové dovednosti, Komunikace a komunikační dovednosti a Jak na home office - to je základ! Studium není jen o předmětech, které máte v rozvrhu. Každý měsíc se můžete těšit na desítky různých akcí - workshopů, přednášek osobností Skill-port VŠEM a Hosté VŠEM, exkurzí a skvělou nabídku Praktických aplikací a volitelných předmětů. Studujte to, co vás baví od prvního dne na VŠEM!

Adaptační kurz VŠEM

Adaptační kurz VŠEM

Již více než 6 let pořádá Studentský klub VŠEM na začátku akademického roku akci Seznamovák VŠEM!

Nepovinný adaptační kurz, kam jezdí prezenční i kombinovaní studenti.