VŠEM > Informace VŠEM

Čas čtení: 1 min.Informace VŠEM

Oblasti studia

 • Lidské zdroje, finance, marketing, reklama, ekonomie, hospodářská politika, právo, management, mezinárodní vztahy, podniková a organizační kultura, psychologie, sociologie, veřejná správy atd.
 • Realizace více jak 60 studijních předmětů a 100 Praktických aplikací.
 • Možnost individualizace studia a zkoušek.
 • Prezenční a kombinovaná forma studia v českém a anglickém jazyce.

Nabídka studia

 • Realizace vysokoškolského studia od roku 1996.
 • Národní (MŠMT ČR) a mezinárodní (ACBSP) akreditace.
 • Možnost studia na více jak 50 partnerských zahraničních univerzitách.
 • Interaktivní výukové a zkouškové aplikace v rámci výuky (VideoLearning, elektronické testování znalostí).
 • Cyklus Hosté VŠEM a Praktických aplikací pro zapojení odborníků z praxe do výuky.
 • On-line profesních kurzy (nanostudium) v rámci celoživotního vzdělávání.

Podpora studia

 • Aplikace znalostí a jejich praktická uplatnitelnost ve formě cvičení a samostatných prací.
 • Rozvoj schopností a dovedností studentů v oblasti komunikace, prezentace, argumentace, analýzy, vyjednávání a týmové práce.
 • Nadaní a znevýhodnění studenti mohou studovat díky stipendijnímu programu VŠEM až ve výši 100% školného.
 • Podpora neziskového sektoru v rámci společenské odpovědnosti a dodržování etického kodexu.
 • Výzkum realizovaný prostřednictvím Centra ekonomických studií a Centra inovačních studií.
 • Podpora a realizace projektů v rámci StartUp VŠEM a prostřednictvím smluvního výzkumu.