VŠEM > Informace VŠEM

Čas čtení: 1 min.Informace VŠEM

Oblasti studia

  • Lidské zdroje, finance, marketing, reklama, ekonomie, hospodářská politika, právo, management, mezinárodní vztahy, podniková a organizační kultura, psychologie, sociologie, veřejná správy atd.
  • Realizace více jak 60 studijních předmětů a 100 Praktických aplikací.
  • Možnost individualizace studia a zkoušek.
  • Prezenční a kombinovaná forma studia v českém a anglickém jazyce.
  • Možnost studovat současně dva obory v rámci bakalářského (Bc./Bc.) a magisterského studia (Ing./MBA) v režimu snížených studijních poplatků.

Nabídka studia

  • Realizace vysokoškolského studia od roku 1996.
  • Národní (MŠMT ČR) a mezinárodní (ACBSP) akreditace.
  • Možnost studia na více jak 50 partnerských zahraničních univerzitách.
  • Interaktivní výukové a zkouškové aplikace v rámci výuky (VideoLearning, elektronické testování znalostí).
  • Cyklus Hosté VŠEM a Praktických aplikací pro zapojení odborníků z praxe do výuky.
  • On-line profesních kurzy (MOOC) v rámci celoživotního vzdělávání.

Podpora studia

  • Aplikace znalostí a jejich praktická uplatnitelnost ve formě cvičení a samostatných prací.
  • Rozvoj schopností a dovedností studentů v oblasti komunikace, prezentace, argumentace, analýzy, vyjednávání a týmové práce.
  • Nadaní a znevýhodnění studenti mohou studovat díky stipendijnímu programu VŠEM až ve výši 100% školného.
  • Podpora neziskového sektoru v rámci společenské odpovědnosti a dodržování etického kodexu.
  • Výzkum realizovaný prostřednictvím Centra ekonomických studií a Centra inovačních studií.
  • Podpora a realizace projektů v rámci StartUp VŠEM a prostřednictvím smluvního výzkumu.