VŠEM > SIS VŠEM > Internetové aplikace VŠEM

Čas čtení: 2 min.Internetové aplikace VŠEM

Manuály a nastavení pro internetové aplikace VŠEM, viz Rezervace VŠEM, VideoForum (video konzultace) a WebMail (studentský mail), Studentská WiFi (budova VŠEM).

Rezervační aplikace VŠEM

Rezervační aplikace VŠEM slouží pro objednání/rezervaci termínu individuální konzultace s akademickým pracovníkem, studijním poradcem či informačně poradenským centrem.

 • Aktivace uživatelského účtu s následným uvedením uživatelského jména studenta do SIS VŠEM (jmeno.prijmeni@infovsem.cz) a kontrolou zpráv ve Studentském emailu VŠEM
 • Platnost aktivace pro registraci účtu je pouze 24 hod.
 • Videomanuál aktivace zákaznického účtu.
 • Termín pro provedení rezervace termínu či jeho storna je nejpozději 24 hodin před jeho konáním.
 • Dopředu je možné rezervovat pouze jeden termín a druhý až po jeho absolvování, a to kvůli blokování dalších kapacit pro ostatní studenty. Při nedodržení tohoto pravidla bude student odhlášen bez ohledu na jeho časové preference a budou mu uděleny administrativní body za blokování kapacit.

eKonfigurátor VŠEM

eKonfigurátor VŠEM je určen pro volbu oborové specializace na 2. ročník (Ing.), respektive 3.ročník (Bc.) studia.

 • O konkrétním termínu pro provedení výběru specializace v eKonfigurátoru VŠEM je student informován s dostatečným předstihem prostřednictvím emailu.
 • Závazný výběr specializace probíhá pouze v termínu pro to určeném.

VideoForum VŠEM

VideoForum VŠEM (on-line konzultace, Videocvičení) prostřednictvím webové aplikace Skype for Business umožňuje studentům komunikovat prostřednictvím on-line video aplikace s vyučujicími a administrativou VŠEM.

Technické požadavky uživatele (Skype for Business)

WebMail VŠEM

Přístup ke studentskému mailu WebMail VŠEM je možný prostřednictvím internetového rozhranní (WebMail) nebo přes standardně používané poštovní aplikace (např. MS Outlook, Thunderbird, Opera, Google Chrom), a to prostřednictvím protokolu POP3 (SMTP).

 • Každý student VŠEM má zřízenu poštovní elektronickou adresu ve tvaru jmeno.prijmeni@infovsem.cz (velikost schránky 100 MB).
 • Studentská aplikace SIS umožňuje zadání sekundární (náhradní) elektronické adresy pro přeposílání všech zasílaných zpráv prostřednictvím SIS VŠEM/Editace studentský mail*
 • Heslo studenta je primárně nastaveno pro přístup do všech aplikací SIS VŠEM v podobě rodného čísla studenta (ve tvaru XXXXXX/XXXX), které je možné studentem editovat/měnit prostřednictvím SIS VŠEM/Editace hesla SIS**
 • Odpovědi/informace zasílané VŠEM přes email mohou skončit ve spamu. Pokud nepřijde kopie ze SIS nebo odpověď do 48 hodin, překontrolujte svou spamovou složku, kdy na všechny Vaše dotazy a žádosti je reagováno.

Přihlašovací údaje studenta pro WebMail VŠEM

Adresa aplikace https://mail.vsem.cz
E-mail studenta
jmeno.prijmeni@infovsem.cz*
Heslo rodné číslo studenta (XXXXXX/XXXX)**

Údaje pro nastavení v poštovních aplikacích

Elektronická adresa studenta
jmeno.prijmeni@infovsem.cz*
Uživatelské jméno jmeno.prijmeni@infovsem.cz
Heslo rodné číslo studenta (XXXXXX/XXXX)**
Server příchozí pošty (POP3) mail.infovsem.cz
Server odchozí pošty (SMTP) mail.infovsem.cz

Wi-Fi VŠEM

Studentská bezdrátová síť VŠEM (WiFi) je dostupná ve výukových a administrativních prostorech VŠEM s omezením rychlosti pro stahování velkého objemu dat. Aktivace přístupu licence Locklizard (Windows XP musí mít nainstalovan SP3, v nastavení zapnut DHCP server pro všechny operační systémy). 

Název sítě/heslo
vsem_student/vsemstudent
Název sítě/heslo
vsem_knihovna/vsemknihovna