VŠEM > Informace VŠEM > Aktuality SIS

Aktuality SIS

Pratické aplikace léto 2020

9. 7. 2020 15:11 vytvořil: Michal Šubrt

Využijte možnost absolvovat praktické aplikace a získat potřebné kredity i v letních měsících:

 • PA Orientace na trhu (Ing. Martin Řehoř, Ph.D., MBA) v termínech 16.07.2020, 30.07.2020, 20.08.2020 (vždy 9 - 10:30). 2 kredity do PA.
 • PA Získávání a výběr zaměstnanců do obchodního týmu (Ing. Robin Čejka, Ph.D., MBA) v termínech 18.07.2020 (9 - 11 hod), 25.07.2020 (9 - 11 hod), 01.08.2020 (videokonzultace projektů, 9 - 12 hod),  09.08.2020 (9 - 12 hod). 3 kredity do PA
 • Přihlášení možné již nyní prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na prezentace/PA.
 • Podrobné informace k praktickým aplikacím v anotacích PA.
 • Určeno pouze pro studenty cenových úrovní Premium a Exclusive.

Omezení úřední doby IPC 11.7.-12.7.2020

9. 7. 2020 11:45 vytvořil: Tereza Vlášková

 • V termínech 11.7.2020 a 12.7.2020 v době 12:30 - 15:30 hod. nebude možné z organizačních důvodů využívat úřední hodiny Informačně poradenského centra.
 • V případě dotazů nás prosím kontaktujte prostřednictvím Studijních formulářů.

Odevzdání závěrečných prací - obhajoba srpen 2020

9. 7. 2020 11:35 vytvořil: Tereza Vlášková

K 10.7.2020 je stanoven termín pro odevzdání finální verze BP/DP s termínem obhajoby srpen 2020. Níže jsou uvedeny důležité informace, které s odevzdáním závěrečných prací souvisí:

 • Finální verze závěrečných prací jsou kontrolovány až po termínu stanoveném pro odevzdání, tedy po 10.7.2020.
 • Závěrečné práce musí být odevzdány do 10.7.2020 včetně (do 23:59 hod.), v opačném případě není možné práci obhajovat v srpnu 2020. Nedoporučujeme práci odevzdávat těsně před půlnocí, kdy může dojít k časové prodlevě a přijetí práce systémem až následující den. Reakci na odevzdanou práci student obdrží do 25.7.2020.
 • Práce se odevzdávají pouze elektronicky prostřednictvím Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací/Závěrečné práce, nikoliv nahráváním do Souborů studenta.
 • Finální verze BP/DP musí obsahovat vložené zadání podepsané rektorem VŠEM, které si student stáhne ze svých Souborů v SIS VŠEM (zadání se vkládá slučováním PDF dokumentů a elektronický podpis musí být viditelný).

Opatření rektora č. 5

4. 7. 2020 16:52 vytvořil: Kateřina Vykydalová

Na základě vývoje situace a v souladu s vládními nařízeními VŠEM vydává nové Opatření rektora 05/2020. Prosíme o jeho prostudování.

 • Navýšení kapacity pro EZK/EZZK od 7.7.2020 na 40 studentů.
 • Hygienické požadavky na absolvování zkouškového soustředění.
 • Možnost využití prostor VŠEM.

Letní provoz VŠEM

29. 6. 2020 17:19 vytvořil: Tereza Vlášková

V termínu 1.7.2020 – 31.8.2020 probíhá letní provoz pedagogických pracovišť VŠEM (čerpání zákonné dovolené akademických pracovníků VŠEM) a administrativních pracovišť VŠEM.

 • V rámci letního provozu mají akademičtí pracovníci konzultační hodiny v menším rozsahu, kdy případné další konzultace jsou realizovány na základě individuální domluvy.
 • Provoz Informačně poradenského centra zůstává nezměněn (úřední hodiny 12:00 - 17:00 hod.; út - čt, so - ne, telefonní dotazy a konzultace 10:00 - 17:00 hod.; po - ne)
 • Studovna a knihovna VŠEM, Klub VŠEM a Posilovna VŠEM budou 1.7. - 31.8.2020 uzavřeny.

Kontrola studia (termíny oprav) v době letního provozu:

 • Hodnocení závěrečných zkoušek (EZZK) do 40 dnů.
 • Schválení/hodnocení písemných prací do 40 dnů (hodnocení prací probíhá pouze u studentů s cenovou úrovní Premium/Exclusive).
 • Zkouškové termíny na období červenec – srpen 2020 jsou zveřejněny v SIS VŠEM/Zkoušky studenta.
 • Termíny prezentací písemných prací jsou k dispozici v SIS VŠEM/Přihlášení na prezentace/PA.

Obhajoby BP/DP Červen 2020

23. 6. 2020 12:24 vytvořil: Kateřina Vykydalová

Ústní obhajoby bakalářských/diplomových prací proběhnou v termínech 26.6.2020, 29.6.2020 a 30.6.2020 (od 9:00 do 16:00 hod).

 • Obhajoby BP/DP jsou veřejné s tím, že přihlížející student nemusí svoji účast předem oznamovat.
 • Přihlížející musí mít při vstupu do budovy zakrytá ústa a nos.
 • Vyžaduje se také adekvátní oděv přihlížejících studentů.

Všem studentům přejeme při skládání státní závěrečné zkoušky hodně štěstí!

Workshop Ochrana osobních údajů

18. 6. 2020 09:20 vytvořil: Tereza Vlášková

Workshop (videoforum) na téma Ochrana osobních údajů s JUDr. Věrou Hrouzkovou, která na VŠEM zastupuje katedru podnikové ekonomiky.

Rozumíte všemu, co ochrana osobních údajů obnáší? Nebo je pro Vás GDPR strašákem či zaklínadlem, o kterém je lepší nemluvit a prostě strpět, aby byly shromažďovány Vaše osobní údaje, aniž byste o tom věděli? Proč a k jakému účelu jsou Vaše osobní údaje vůbec zpracovávány? Zlobí Vás to, ale naopak i vy porušujete stanovená pravidla?  

Workshop se zaměří na:

 • objasnění základních principů, na nichž je ochrana osobních údajů podle GDPR založena
 • vysvětlení vybraných pojmů, jako je například osobní údaj, správce, zpracovatel, subjekt údajů, zpracování osobních údajů a další
 • principy zpracovávání osobních údajů
 • základní práva subjektu údajů a povinnosti správce
 • postavení zpracovatele osobních údajů
 • postup při porušení zabezpečení ochrany osobních údajů

Nenechte si ujít workshop na aktuální téma a pozvěte i svou rodinu/přátele.

 • Termín: 25.06.2020 od 17:00 hod.
 • Za účast na workshopu a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce (případně další 2 kredity za následnou prezentaci v případě aplikační studie).
 • Odevzdání práce je možné do 30 dnů od termínu konání workshopu.
 • Téma práce: Ochrana osobních údajů
 • Videokonference proběhne živě prostřednictvím youtube StudiumVŠEM a je zdarma přístupná veřejnosti.

Workshop Zpracování písemných výstupů

16. 6. 2020 14:35 vytvořil: Tereza Vlášková

Workshop (videoforum) na téma Zpracování písemných výstupů s PhDr. Gabrielou Ježkovou Petrů.

Cílem workshopu je seznámit studenty s postupem při zpracování písemných výstupů na VŠEM (praktické, zápočtové a seminární práce). Workshop bude zaměřen na propojení písemných pokynů pro psaní písemných výstupů s jejich praktickým aplikováním při zpracování. V závěru bude věnován prostor pro zodpovězení konkrétních dotazů.

Workshop se zaměří na:

 • charakteristiku a výběr písemného výstupu z hlediska náročnosti zpracování daných písemných výstupů
 • postup při zpracování jednotlivých typů písemných výstupů a to ve formě praktického návodu, jehož cílem je usnadnit studentům zpracování písemného výstupu
 • celkovou strukturu i jednotlivé části písemného výstupu.
 • nejčastější chyby a nedostatky
 • informace o možnostech konzultace s akademickými pracovníky VŠEM.

Zúčastněte se užitečného on-line workshopu, který povede zástupce katedry lidských zdrojů VŠEM PhDr. Gabriela Ježková Petrů.

 • Termín: 24.06.2020 od 17:00 hod.
 • Za účast na workshopu a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce (případně další 2 kredity za následnou prezentaci v případě aplikační studie).
 • Workshop proběhne živě prostřednictvím aplikace VideoForum VŠEM.

Workshop Emoce v době koronaviru

11. 6. 2020 10:01 vytvořil: Tereza Vlášková

On-line seminář na téma Emoce v době koronaviru s PhDr. Ivanou Šnýdrovou, CSc., zástupcem katedry lidských zdrojů na VŠEM.

Každý člověk se snaží zorganizovat si svůj svět tak, aby se v něm cítil bezpečný. Objeví-li se něco neznámého, co daný řád (pravidla, způsob myšlení, konstelace životních podmínek) náhle naruší, vyvolá to pocit nejistoty, obavy, ale i úzkost a strach. Lidský život ale nikdy nebyl a také nikdy nebude říší bezpečí. Nejde jen o ohrožení životů násilím a chorobami a v současné době zejména pandemií koronaviru COVID-19, ale i ohrožení mezilidských vztahů, lidských nadějí a plánů, integrity osobnosti apod. Ostatně bezpečí jako životní hodnota má smysl i proto, že existuje i nebezpečí a nejistota.

Pojďme si o emocích (kladných i záporných), které jsou vzbuzeny v důsledku koronavirové pandemie popovídat na semináři "Emoce v době koronaviru".

 • Termín: 18.06.2020 od 17:00 hod.
 • Za účast na semináři a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce (případně další 2 kredity za následnou prezentaci v případě aplikační studie).
 • Odevzdání práce je možné do 30 dnů od termínu konání workshopu.
 • Téma práce: Emoce v době koronaviru
 • Seminář proběhne živě prostřednictvím aplikace VideoForum VŠEM.

Workshop Osobní růst

11. 6. 2020 08:02 vytvořil: Tereza Vlášková

Workshop (videoforum) na téma Jak růst, abyste obstáli příštích deset let i v celém životě s PhDr. Karlem Červeným, MSc., MBA, který na VŠEM zastupuje katedru managementu.

Úspěch v práci už nezáleží jen na vzdělání. Do popředí se dere význam osobnostních předpokladů pro výkon práce. Které to jsou? Samostatnost, zodpovědnost, iniciativa, schopnost srozumitelně komunikovat, spolehlivost, učenlivost, zvídavost, schopnost plodit nápady.
Také partnerství si žádá své. Vyžaduje se řada stejných vlastností a k tomu zdravé sebevědomí, naslouchání, rozvážnost, sebeovládání, taktnost, schopnost povzbudit a pochválit, všímavost.

Kde tyto vlastnosti vzít? Na to se pokusí odpovědět PhDr. Karel Červený, MSc., MBA. Zúčastněte se zajímavého workshopu a pozvěte i své přátele a rodinu.

 • Termín: 17.06.2020 od 17:00 hod.
 • Za účast na workshopu a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce (případně další 2 kredity za následnou prezentaci v případě aplikační studie).
 • Odevzdání práce je možné do 30 dnů od termínu konání workshopu.
 • Téma práce: Jak si naplánovat svůj osobní růst
 • Videokonference proběhne živě prostřednictvím youtube StudiumVŠEM a je zdarma přístupná veřejnosti.
 • Videozáznam z workshopu