VŠEM > Studium VŠEM > Forma a průběh studia

Čas čtení: 1 min.Forma a průběh studia

Studijní programy jsou realizovány v prezenční (P), kombinované (K) a distanční (D) formě studia, kdy specifické nároky pro uvedené formy studia jsou zohledněny v obsahové struktuře výukových a zkouškových období (harmonogram výuky) akademického roku na VŠEM.

Frekvence výuky

Forma studia (frekvence výuky) Po Út St Čt So Ne
Prezenční (7 dní)   X X X      
Kombinovaná I (7 - 21 dní)           X (X)
Kombinovaná II (trimestr) X X X X X    
Distanční (trimestr) - - - - - - -

Harmonogram výuky

Harmonogram výuky stanovuje pořadí a počet výukových dní pro daný studijní blok/modul/předmět v příslušném trimestru (akademickém roce), kdy konkrétní termíny výukových soustředění jsou součástí rozvrhu studenta pro daný akademický rok.

Studijní program
Forma Výukové dny Počet výukových dní
Bc./Ing. Prezenční pondělí až pátek* 1 - 3x
Bc./Ing. Kombinovaná I sobota, neděle* 1 - 2x
Bc./Ing. Kombinovaná II pondělí až pátek 7 - 10x
BBA/MSc./MBA Distanční on-line individuálně
*Konkrétní výukové dny a počet jsou dány rozvrhem příslušné studijní skupiny.

Harmonogram výuky studijního předmětu

Harmonogram výuky studijního předmětu je kombinací video aplikace Videolearning VŠEM (výuková videa studijních předmětů s možností interaktivního testování znalostí a terminologického slovníku), výuky (studentova fyzická přítomnost na výukovém soustředění) a video aplikace VideoForum VŠEM (on - line komunikace s lektorem v rámci vypsaných video konzultací). Po každé výuce (přednášky/videocvičení) následuje konzultace s vyučujícím (30 min.).

VS*
Forma výuky
Aplikace VŠEM Obsah výuky
1. VIDEO přednáška Videolearning Vstupní a výstupní znalosti předmětu
2. Výukové soustředění Přednáška lektora Přednáška, cvičení, aplikace samostudia
3. VIDEO cvičení (on-line) VideoForum Cvičení a dotazy (lektor - student)
4. Výukové soustředění Přednáška lektora Přednáška, cvičení, aplikace samostudia
5. VIDEO cvičení (on-line) VideoForum Cvičení a dotazy (lektor - student)
*Konkrétní počet výukových soustředění (VS) je dán formou studia (rozvrh příslušné studijní skupiny).

Změna formy studia na VŠEM

Žádost o změnu formy studia (např. z prezenční na kombinovanou) s uvedením důvodu student podává nejpozději 30 dnů před skončením trimestru předcházejícího počátku předpokládaného přestupu (1.7., 1.12., 1.3.) prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Žádost/dotaz.

  • Změna formy studia podléhá schválení (na základě fáze studia, vypsaných předmětů do rozvrhu v daném AR, atd.)
  • Změnu formy studia lze provést od začátku trimestru
  • Změna formy studia je možná jedenkrát v rámci standardní doby studia
  • Změna formy studia podléhá administrativnímu poplatku dle Administrativního ceníku.

Výukové a zkouškové období

Akademický rok na VŠEM je členěn na trimestry: I. trimestr (1.9 - 31.12.), II. trimestr (1.1. - 30.4.), III. trimestr (1.5. - 31.8.) s tím, že výukové a zkouškové období zahrnuje přímou výuku (výuková soustředění, videolearning, videocvičení), nepřímou výuku (samostudium) a zkoušková soustředění v rámci tzv. Kontroly studia (zkoušky, zápočty, písemné práce, prezentace písemných prací, závěrečné zkoušky).

  • Zkouškové období je stanoveno dle cenové úrovně studenta (délka 10 či 12 měsíců).
  • Výuková soustředění probíhají v období září - červen.