You are browsing the czech version of this website. Do you want to switch to the english version?

VŠEM > Studium VŠEM > Administrace studia > Forma a průběh studia

Čas čtení: 1 min.Forma a průběh studia

Studijní programy jsou realizovány v prezenční (P) a kombinované (K) formě studia, kdy specifické nároky pro uvedené formy studia jsou zohledněny v obsahové struktuře výukových a zkouškových období (harmonogram výuky) akademického roku na VŠEM.

Kombinovaná forma studia I

  • Kombinovaná forma studia je realizovaná formou 1 - 2 denních výukových soustředění mimo pracovní dny (sobota, neděle, 2 - 4x za trimestr/studijní předmět).
  • Frekvence přímé výuky: 1 - 2 víkendové dny/měsíc.

Kombinovaná forma studia II

  • Kombinovaná forma studia v intenzivních výukových blocích je realizovaná formou 4 - 5ti denního výukového soustředění (pondělí - pátek, 1x za trimestr/studijní předmět).
  • Frekvence přímé výuky: 2 - 3 výukové bloky/akademický rok (1x za trimestr).

Prezenční forma studia

  • Prezenční forma studia je realizovaná formou 2 - 4 denních výukových soustředění v pracovních dnech (pondělí - pátek, 7 - 10x za trimestr/studijní předmět).
  • Frekvence přímé výuky: 2 - 4 dny/týden.

Harmonogram výuky

Harmonogram výuky stanovuje pořadí a počet výukových dní pro daný studijní blok/modul/předmět v příslušném trimestru (akademickém roce), kdy konkrétní termíny výukových soustředění jsou součástí rozvrhu studenta pro daný akademický rok.

Studijní program
FormaVýukové dnyPočet výukových dní
Bc./Ing./MBA Kombinovaná I sobota, neděle* 1 - 2x
Bc./Ing./MBA Kombinovaná II pondělí až pátek 7 - 10x
Bc./Ing./MBA Prezenční pondělí až pátek* 2 - 4x
*Konkrétní výukové dny a počet jsou dány rozvrhem příslušné studijní skupiny.

Harmonogram výuky studijního předmětu

Harmonogram výuky studijního předmětu je kombinací video aplikace Videolearning VŠEM (výuková videa studijních předmětů s možností interaktivního testování znalostí a terminologického slovníku), přímé výuky (studentova fyzická přítomnost na výukovém soustředění) a video aplikace VideoForum VŠEM (on - line komunikace s lektorem v rámci vypsaných video konzultací).

VS*
Forma výuky
Aplikace VŠEMObsah výuky
1. VIDEO přednáška Videolearning Vstupní a výstupní znalosti předmětu
2. Výukové soustředění Přednáška lektora Přednáška, cvičení, aplikace samostudia
3. VIDEO cvičení (on-line) VideoForum Cvičení a dotazy (lektor - student)
4. Výukové soustředění Přednáška lektora Přednáška, cvičení, aplikace samostudia
5. VIDEO cvičení (on-line) VideoForum Cvičení a dotazy (lektor - student)
*Konkrétní počet výukových soustředění (VS) je dán formou studia (rozvrh příslušné studijní skupiny).