VŠEM > Studium VŠEM > Forma a průběh studia

Čas čtení: 1 min.Forma a průběh studia

Studijní programy jsou realizovány v prezenční (P), kombinované (K) a distanční (D) formě studia, kdy specifické nároky pro uvedené formy studia jsou zohledněny v obsahové struktuře výukových a zkouškových období (harmonogram výuky) akademického roku na VŠEM.

Harmonogram výuky

Harmonogram výuky stanovuje pořadí a počet výukových dní pro daný studijní blok/modul/předmět v příslušném trimestru (akademickém roce), kdy konkrétní termíny výukových soustředění jsou součástí rozvrhu studenta pro daný akademický rok.

Studijní program
Forma Výukové dny Počet výukových dní
Bc./Ing. Prezenční pondělí až pátek* 1 - 3x
Bc./Ing. Kombinovaná I sobota, neděle* 1 - 2x
Bc./Ing. Kombinovaná II čtvrtek až neděle 7 - 10x
Bc./Ing. Distanční I sobota, neděle* (online výuka) 1 - 2x
BBA/MSc./MBA Distanční II online samostudium individuálně
*Konkrétní výukové dny a počet jsou dány rozvrhem příslušné studijní skupiny.

Příklad frekvence výuky

Forma studia (frekvence výuky) Po Út St Čt So Ne
Prezenční (7 dní)   X X X      
Kombinovaná I (7 - 21 dní)           X (X)
Kombinovaná II (trimestr)       X X X X
Distanční I (7 - 21 dní)           X X
Distanční II (trimestr) - - - - - - -

Harmonogram výuky studijního předmětu

Harmonogram výuky studijního předmětu je kombinací video aplikace Videolearning VŠEM (výuková videa studijních předmětů s možností interaktivního testování znalostí a terminologického slovníku), výuky (studentova fyzická přítomnost na výukovém soustředění) a video aplikace VideoForum VŠEM (on - line komunikace s lektorem v rámci vypsaných video konzultací). Po každé výuce (přednášky/videocvičení) následuje konzultace s vyučujícím (30 min.).

VS*
Forma výuky
Aplikace VŠEM Obsah výuky
1. VIDEO přednáška Videolearning Vstupní a výstupní znalosti předmětu
2. Výukové soustředění Přednáška lektora Přednáška, cvičení, aplikace samostudia
3. VIDEO cvičení (on-line) VideoForum Cvičení a dotazy (lektor - student)
4. Výukové soustředění Přednáška lektora Přednáška, cvičení, aplikace samostudia
5. VIDEO cvičení (on-line) VideoForum Cvičení a dotazy (lektor - student)
*Konkrétní počet výukových soustředění (VS) je dán formou studia (rozvrh příslušné studijní skupiny).

Rozdělení výuky

 • Získání a rozšíření základních mezioborových znalostí a praktických dovedností z oblasti ekonomie a managementu.
 • Individualizace studia volbou volitelných předmětů dle zvolené oblasti a konkrétních preferencí studenta.
 • Profilové předměty dle zvoleného zaměření studia s důrazem na teoretické i praktické znalosti dané problematiky.
 • Představují rozšíření základních nebo teoretických znalostí pro danou studijní oblast pod vedením odborníků z praxe.
 • Obsahují Semináře, Exkurze, Workshopy, Předměty v anglickém jazyce.
 • Výstup v podobě písemné rešerše, projektu či prezentace, zpravidla realizovaný na základě požadavků konkrétní firmy.
 • Úvod do studia, Bakalářský seminář
 • Seminář odborných prací
 • Seminář kontrola studia
 • Studijní a prezentační dovednosti
 • Počítačové dovednosti
 • Efektivní učení a sebekoučování
 • Jak efektivně vybrat kariéru
 • Kritické myšlení
 • Psychohygiena a jak zvládat stres
 • Time management a prokrastinace
 • Pravidelná vystoupení významných a zajímavých osobností v rámci výuky i dílčích přednášek na VŠEM, jako nedílná součást studia.
 • Hosté VŠEM
 • Skill-port VŠEM

Změna formy studia

Změna formy studia (např. z prezenční na kombinovanou/distanční) je dle zákonných/akreditačních podmínek možná pouze v rámci procesu podání žádosti o zanechání studia a opětovného podání přihlášky ke studiu/přijetí ke studiu v dané formě studia.

 • Administrativní proces změny formy studia (tj. zanechání studia, podání přihlášky ke studiu, přijetí a zápis ke studiu) je nutné realizovat/dokončit nejpozději 30 dnů před skončením ročníku předcházejícího počátku předpokládané změny (1.8., 1.12., 1.3.).
 • Pouze u cenových úrovní Premium či Exclusive (povinně při změně formy na distanční I).

Výukové a zkouškové období

Akademický rok na VŠEM je členěn na trimestry: I. trimestr (1.9 - 31.12.), II. trimestr (1.1. - 30.4.), III. trimestr (1.5. - 31.8.) s tím, že výukové a zkouškové období zahrnuje přímou výuku (výuková soustředění, videolearning, videocvičení), nepřímou výuku (samostudium) a zkoušková soustředění v rámci tzv. Kontroly studia (zkoušky, zápočty, písemné práce, prezentace písemných prací, závěrečné zkoušky).

 • Zkouškové období je stanoveno dle cenové úrovně studenta (délka 10 či 12 měsíců).
 • Výuková soustředění probíhají v období září - červen.