VŠEM > SIS VŠEM > Údaje uchazeče/studenta

Údaje uchazeče/studenta

Údaje uchazeče a studenta Vysoké školy ekonomie a managementu obsahují editovatelné položky od první registrace na VŠEM (e-přihláška), kontaktní, pracovní (zaměstnavatel studenta a pracovní pozice) a studijní údaje, které student  pravidelně aktualizuje.
KategoriePoznámka
Administrace studenta přehled zaslaných studijních formulářů studentem prostřednictvím SIS VŠEM a odpovědí příslušného oddělení VŠEM
Administrativní přehled

přehled událostí pořádané VŠEM s možností přihlášení/odhlášení; přehled přihlášených událostí studenta (termín přihlášení/odhlášení, volná kapacita)
Docházka studenta přehled registrované docházky studenta na výukových a zkouškových soustředěních prostřednictvím studentského průkazu (vazba na rozvrh studenta; přehled všech uskutečněných registrací DRS)
E-přihláška VŠEM editovatelné údaje uchazeče/studenta prostřednictvím e-přihlášky (změna statutu vyžadaje aktualizaci údajů)
Editace hesla SIS změna hesla uchazeče/studenta do SIS VŠEM (primárně nastavené heslo ve tvaru rodného čísla (XXXXXX/XXXX, doporučujeme změnit pro prvním přihlášení)
Editace studentský mail
nastavení a editace alternativního e-mailu pro přeposílání všech zpráv zaslaných na studentský mail  v SIS VŠEM
Kontaktní a fakturační údaje výchozí informace pro administrativní pracoviště VŠEM (oddělení) při zasílání písemných vyrozumění uchazeči/studentovi, vystavování zálohových a daňových dokladů pro platbu studijních poplatků (školné)
Přehled základní literatury seznam vydané literatury a učebních textů studentovi v rámci administrativních zápisu pro absolvované studijní programy
Zaměstnavatel studenta vyplňují všichni studenti v zaměstnaneckém poměru nebo osoby OSVČ (název společnosti/organizace, pracovní pozice studenta)