VŠEM > Uchazeči VŠEM > Dny otevřených dveří

Čas čtení: 1 min.Dny otevřených dveří

DOD VŠEM pravidelně každý měsíc!

Dny otevřených dveří (DOD) seznamují zájemce se studijními obory a specializacemi, systémem a administrací studia, výukovými prostory VŠEM (učebny, kluby, studovny, knihovna, posilovna, aula) a studenty VŠEM.

Průběh DOD dne 13.11.2018 v 17:00 hod.

  • Představení Vysoké školy ekonomie a managementu
  • Zástupci vedení VŠEM a Informačně poradenského centra VŠEM
  • Zástupci studentů VŠEM (Studentská rada, Studentský senát VŠEM)
  • Proč vysoká škola? Proč VŠEM?
  • Studijní programy a oborové specializace (struktura, obsah, co studovat)
  • Harmonogram výuky pro prezenční a kombinovaná formu (jak často na výuku, zkoušky)
  • Výukové a zkouškové aplikace (VideoLearning, VideoForum, eBooks... )
  • Studijní poplatky (cenové úrovně, jejich obsah, služby)
  • Přijímací řízení (termíny, průběh, obsah, ePřihláška)
  • Individuální dotazy