You are browsing the czech version of this website. Do you want to switch to the english version?

VŠEM > Uchazeči VŠEM > Dny otevřených dveří

Čas čtení: 1 min.Dny otevřených dveří

DOD VŠEM pravidelně každý měsíc!

Dny otevřených dveří (DOD) seznamují zájemce se studijními obory a specializacemi, systémem a administrací studia, výukovými prostory VŠEM (učebny, kluby, studovny, knihovna, posilovna, aula) a studenty VŠEM.

Průběh DOD dne 25. 9. 2017 od 17:00 hod.

 • Představení Vysoké školy ekonomie a managementu
 • Zástupci vedení VŠEM a Informačně poradenského centra VŠEM
 • Zástupci studentů VŠEM (Studentská rada, Studentský senát VŠEM)
 • Proč vysoká škola? Proč VŠEM?
 • Studijní programy a oborové specializace (struktura, obsah, co studovat)
 • Harmonogram výuky pro prezenční a kombinovaná formu (jak často na výuku, zkoušky)
 • Výukové a zkouškové aplikace (VideoLearning, VideoForum, eBooks, SIS)
 • Studijní poplatky (cenové úrovně, jejich obsah, služby)
 • Přijímací řízení (termíny, průběh, obsah, ePřihláška)
 • Prohlídka prostor VŠEM (učebny, studovny, knihovna, kluby, poradny, posilovna)
 • Individuální dotazy