VŠEM > SIS VŠEM > Pokyny VŠEM

Čas čtení: 2 min.Pokyny VŠEM

Pokyny VŠEM poskytují stručný a obecný přehled o nejdůležitějších administrativních náležitostech studia (administrace a kontrola studia) na VŠEM, a to od podání přihlášky ke studiu, až po obhajobu závěrečná práce.

  • Obecné administrativní postupy jsou dostupné na příslušných stránkách VŠEM (Uchazeči VŠEM, Studium VŠEM, Výzkum VŠEM, O VŠEM, SIS VŠEM), Vnitřních předpisech VŠEM (Statut VŠEM, Studijní a zkušení řád VŠEM, Nařízení rektora VŠEM).
  • Vnitřní předpisy pokrývají standardní a běžné situace v průběhu vysokoškolského studia, které mohou být v případě nutnosti řešeny v rámci nařízení rektora, příslušného interního předpisu nebo individuálně.