VŠEM > Informace VŠEM > Projekty VŠEM > Hosté VŠEM

Čas čtení: 2 min.Hosté VŠEM

V rámci přednáškového cyklu Hosté VŠEM jsou na akademickou půdu VŠEM zvány známé osobnosti, aby se podělili o vlastní zkušenosti formou diskuse či přednášky se studenty. Přednáškový cyklus Hosté VŠEM je přístupný studentům a absolventům VŠEM (i veřejnosti pokud není uvedeno jinak).

Hosté VŠEM 10.5.2021 - Kouzlo psychoterapie

Tomáš Kvapilík je psycholog a psychoterapeut ve výcviku. Po dokončení studií pracoval jako terapeut v komunitě pro drogově závislé Krok v Kyjově, poté působil v pozici psychologa v Intervenčním centru Spondea pro osoby ohrožené domácím násilím. V současné době provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi a jako externí lektor vyučuje na University of Applied Management. Příležitostně se věnuje také přednáškové činnosti na školách a v pracovních kolektivech v rámci osvěty, prevence či krizové intervence.

  • Jaké je místo psychoterapie v běžném lidském životě? Jakou úlohu má plnit? Co se to vlastně děje mezi klientem a terapeutem v soukromí desítek konzultací? Na tyto otázky lidé často hledají odpovědi, často je ale nacházejí jen velmi těžko. Při své praxi pan Kvapilík pozoruje, že se psychoterapie jako léčebný a pomáhající obor ocitá někde na hraně mezi běžným povědomím a míjeným tajemstvím. Přednáška má za cíl přispět k příklonu k té první variantě a tak trochu pootevřít pomyslné dveře psychoterapeutické pracovny.
  • Přednášející se zaměří na procesy, které u lidí předcházejí rozhodnutí vyhledat psychoterapii. Pojmenuje očekávání ze strany klienta i ze strany terapeuta. Klíčovou částí přednášky pak bude rozbor terapeutických faktorů a pojmenování hlavních principů, na nichž stojí proces změny v psychoterapii. Jako výchozí teoretický rámec poslouží psychoterapeutický směr gestalt terapie.
  • Termín: 10.05.2021, od 17:00 hod. prostřednictvím streamu na YouTube Studium VŠEM.
  • Téma písemného výstupu (esej/aplikační studie): Kouzlo psychoterapie (odevzdání prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací).

Pro studenty VŠEM (kredity, záznam)

  • Studenti VŠEM obdrží za účast na přednášce a vypracování eseje/aplikační studie (odevzdání do 30 dnů od konání, rozsah a náležitosti dle Pokynů pro psaní odborných prací) na vypsané téma 1 (esej)/2 (aplikační studie) ECTS kredity v rámci písemných prací (registrace prostřednictvím DRS, zaslání eseje/aplikační studie prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Praktické práce).
  • Téma eseje (2 - 5 stránek)/aplikační studie (5 - 20 stránek) je shodné s tématem přednášky (pokud není uvedeno jinak), student si jej může specifikovat názvem práce.
  • Videozáznam přednášek je k dispozici nejpozději 30 dnů od data konání akce, po akci je zveřejněn krátký „video sestřih“, viz YouTube Studium VŠEM.

Nadcházející události

TermínHostTéma přednášky
Cyklus
04.05.2021, 17:00 hod. Stanislav Termann Problematika řízení lidských zdrojů a identifikace manažerských talentů Skill-Port VŠEM
06.05.2021, 17:00 hod. Zdeněk Šimek Jak a proč začít podnikat Skill-Port VŠEM
10.05.2021, 17:00 hod. Tomáš Kvapilík Kouzlo psychoterapie Hosté VŠEM
12.05.2021, 17:30 hod. Policie ČR Sebeobrana Skill-Port VŠEM
13.05.2021, 17:00 hod. Monika Razímová Duševní zdraví, aneb bez duše to nejde Skill-Port VŠEM
18.05.2021, 17:00 hod. Margarita Kinská Důležitost brandové strategie v rámci marketingu firmy Skill-Port VŠEM
19.05.2021, 17:00 hod. Vladimír Šulc Banky a jejich role v ekonomice Skill-Port VŠEM
20.05.2021, 17:00 hod. Michal Šnajdr Životní příběh handicapovaného sportovce Skill-Port VŠEM
25.05.2021, 17:00 hod. Jakub Zajíc Jak uspět v neznámém prostředí Hosté VŠEM
26.05.2021, 17:00 hod. Loono Prevence rakoviny #prsakoule Skill-Port VŠEM
27.05.2021, 17:00 hod. Dominika Pašková Odhalte ten osudový blok mezi vámi a cizími jazyky,
aneb proč stále neděláte znatelný pokrok?
Skill-Port VŠEM
01.06.2021, 17:30 hod. Petr Koblovský Úvod do behaviorální ekonomie Skill-Port VŠEM
03.06.2021, 17:30 hod. Leopold Tanner Digitální ekonomika a její vize do budoucna Skill-Port VŠEM
08.06.2021, 17:00 hod. Kateřina Petko PR, interní a krizová komunikace v bankovní sféře Skill-Port VŠEM
10.06.2021, 17:00 hod. Policie ČR Kyberbezpečí Skill-Port VŠEM
16.06.2021, 17:00 hod. Miroslav Pudil Současné výzvy v logistice z pohledu Kühne + Nagel Hosté VŠEM
21.06.2021, 17:00 hod. Pavel Houdek Sebeobrana bez boje - jak si nastavit a bránit své hranice Skill-Port VŠEM