VŠEM > Informace VŠEM > Projekty VŠEM > Hosté VŠEM

Čas čtení: 2 min.Hosté VŠEM

V rámci přednáškového cyklu Hosté VŠEM jsou na akademickou půdu VŠEM zvány známé osobnosti, aby se podělili o vlastní zkušenosti formou diskuse či přednášky se studenty. Přednáškový cyklus Hosté VŠEM je přístupný studentům a absolventům VŠEM (i veřejnosti pokud není uvedeno jinak).

Hosté VŠEM 26.10.2021 - O životní rovnováze a vlivu stresu na kvalitu života

Zuzana Nemčíková je onkopsycholožkou, lektorkou zdravého životního stylu. Pracovala jako psycholožka 4. brigády rychlého nasazení, kdy se podílela na přípravách vojáků do zahraničních operací, organizování kurzů přežití Komando a na výběrech do speciálních pozic. V roce 2013 odešla z armády v hodnosti podplukovnice. Dnes se věnuje ve své poradně převážně pacientkám s rakovinou. Přednáší ve státních a pacientských organizacích, píše články pro webový magazín Inspirante.cz a blog na stránkách Institut zdraví a pohody. Vloni jí v nakladatelství Galén vyšla kniha ABCDa zvládání rakoviny, opakovaných recidiv a metastáz. Autorsky se také spolupodílela na knize Nejsi na to sama, určená pro pacientky se zhoubným onemocněním s tím, že sama má s touto diagnózou nemalé vlastní zkušenosti. Je členkou České onkologické společnosti sekce Psychoonkologie. Získala Cenu veřejnosti Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové pro rok 2021.

Přednáška bude směrována k uvědomění si, že každý organimus přirozeně spěje k rovnováze. Je-li však tato rovnováha dlouhodobě narušena, dochází k jeho selhávání. Podstatnou měrou se na narušení životní rovnováhy podílí stres – a to dlouhodobý. Jaké možnosti a jaká doporučení můžeme i my sami uplatňovat nejen v životě, ale i na manažerských pozicích? Čeho si všímat a čemu se věnovat? Jakým způsobem si můžeme my sami pomoci? Jaké nápomocné techniky můžeme ve svém životě uplatňovat, abychom si nejen pomohli, ale díky kterým se můžeme vrátit zpět do rovnováhy a najít sebe sama. Ukázka nápomocných technik a protistresových opatření vhodných pro rychlé nalezení vnitřního klidu, využití triády M-P-S, neuroasocitativního programování mysli a všímavosti.

Pro studenty VŠEM (kredity, záznam)

  • Studenti VŠEM obdrží za účast na přednášce a vypracování eseje/aplikační studie (odevzdání do 30 dnů od konání, rozsah a náležitosti dle Pokynů pro psaní odborných prací) na vypsané téma 1 (esej)/2 (aplikační studie) ECTS kredity v rámci písemných prací (registrace prostřednictvím DRS, zaslání eseje/aplikační studie prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Praktické práce).
  • Téma eseje (2 - 5 stránek)/aplikační studie (5 - 20 stránek) je shodné s tématem přednášky (pokud není uvedeno jinak), student si jej může specifikovat názvem práce.
  • Videozáznam přednášek je k dispozici nejpozději 30 dnů od data konání akce, po akci je zveřejněn krátký „video sestřih“, viz YouTube Studium VŠEM.

Nadcházející události

Termín Host Téma přednášky
Cyklus Místo realizace
26.10.2021, 17:00 hod. Zuzana Nemčíková O životní rovnováze a vlivu stresu na kvalitu života Hosté VŠEM budova VŠEM
02.11.2021, 17:30 hod. Markéta Gregorová Bakalářka a diplomka očima korektora Skill-Port VŠEM budova VŠEM
08.11.2021, 17:00 hod. Jakub Valenta Lepší vzdělání v době covidové Skill-Port VŠEM MS Teams
23.11.2021, 17:30 hod. Karol Veleba Jak udělat z digitální agentury lovebrand Skill-Port VŠEM budova VŠEM
08.12.2021, 17:00 hod. Jana Ježková Kolik stojí zdravotní péče v zahraničí Hosté VŠEM budova VŠEM
15.12.2021, 17:00 hod. Vladimír Ketner Kapitálové obchody a fúze v soukromé obchodní společnosti Skill-Port VŠEM budova VŠEM
10.01.2022, 17:30 hod. Eva Nováková McKenzie postupy ve fyzioterapii se zaměřením na prevenci bolestí zad Skill-Port VŠEM YouTube
09.02.2022, 17:30 hod. Veronika Kašáková Sebeláska, sebevědomí, sebehodnota, emoce Hosté VŠEM budova VŠEM

Fotogalerie z cyklu Hosté VŠEM