VŠEM > Informace VŠEM > Projekty VŠEM > Hosté VŠEM

Čas čtení: 2 min.Hosté VŠEM

V rámci přednáškového cyklu Hosté VŠEM jsou na akademickou půdu VŠEM zvány známé osobnosti, aby se podělily o vlastní zkušenosti formou diskuse či přednášky se studenty. Přednáškový cyklus Hosté VŠEM je přístupný studentům a absolventům VŠEM (i veřejnosti pokud není uvedeno jinak).

Pro studenty VŠEM (kredity, záznam)

  • U vybraných přednášek může student na základě účasti na přednášce odevzdat Esej nebo Aplikační studii dle náležitostí pro zpracování odborných prací (viz Průvodce psaním písemných prací) v rozsahu 5 - 20 stran (aplikační studie) nebo 2 - 5 stran (esej). V případě možnosti vypracování písemného výstupu je téma vždy uvedeno v popisu přednášky/aktualitě.
  • Vypracování písemného výstupu (eseje/aplikační studie) z přednášky je možné pouze v případě účasti studenta (osobně/MS Teams, dle typu přednášky).
  • Odevzdání výstupu je možné do 30 dnů od konání přednášky prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací.
  • Záznam přednášek je v případě schválení uveřejněn na kanálu YouTube / Studium VŠEM do 14 dnů od realizace.