Čas čtení: 3 min.Rektorát VŠEM

Rektorát je výkonným orgánem VŠEM, který zajišťuje organizační, koordinační, konzultačně-poradní, evidenční a kontrolní činnost v oblasti studia, výzkumu, vědy, rozvoje, vnitřní správy, ekonomických, personálních, právních, vnějších a zahraničních vztahů VŠEM, a to v součinnosti jednotlivých orgánů a příslušných pracovišť VŠEM. Součástí rektorátu je právní, finanční a technické oddělení a zahraniční odbor VŠEM. Rektorát VŠEM zahrnuje výkonné, statutární, samosprávní, poradní a iniciační orgány, kdy nejvyšším výkonným orgánem VŠEM je Rektor a Akademická rada, samosprávným orgánem Studentská rada VŠEM. Činnost orgánů VŠEM a vymezení jednotlivých funkcí stanovuje Statut VŠEM.
prof. Ing. Milan Žák, CSc.

prof. Ing. Milan Žák, CSc.

Rektor VŠEM

Rektor jako nejvyšší výkonný orgán VŠEM rozhoduje v záležitostech studia stanovených Statutem VŠEM a Studijním a zkušebním řádem VŠEM. Řídí činnost v oblasti studia, pedagogické činnosti, výzkumu a zahraničních vztahů VŠEM. Jako ředitel CES VŠEM řídí činnost v oblasti výzkumu na VŠEM.

Více
Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D.

Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D.

Prorektor pro studium

Prorektorka pro studium řídí činnost v oblasti výukového procesu, pedagogiky, personálního zajištění a vědy a výzkumu na VŠEM. Vypracovává a předkládá programy činnosti a rozvoje, akreditační a evaluační materiály pro uvedené oblasti.

Více
Natálie Marhoulová

Natálie Marhoulová

Ředitelka

Administrativní a organizační zajištění VŠEM, StartUp VŠEM, marketingu a PR. Studentské aktivity, Elitní program VŠEM, rozvojové projekty VŠEM.

Více
Ing. Michal Šubrt

Ing. Michal Šubrt

Vedoucí rektorátu

Zodpovídá za dodržování Vnitřních předpisů a interních nařízení VŠEM, koordinuje publikační činnost, spolu s aktivitami v oblasti Videolearningu VŠEM, zodpovídá za agendu studijních poplatků/školné, zajišťuje kontrolu a vedení administrace pedagogických pracovišť, rektorátu (rektor a prorektoři) a administrativy (administrace studia, rektorátu a příslušných odborů). Člen Administrativní komise VŠEM.

Více
Ing. Cyril Kotulič, Ph.D., MBA

Ing. Cyril Kotulič, Ph.D., MBA

Vedoucí kateder

Vedoucí kateder řídí a koordinuje činnost jednotlivých kateder na VŠEM. Podpora prorektorky pro studium v oblasti personálního zabezpečení.

Více
Mgr. Gabriela Drastichová

Mgr. Gabriela Drastichová

Projektová vedoucí

Zajišťuje administraci a vedení projektů, které realizuje VŠEM, Centrum ekonomických studií VŠEM a StartUp VŠEM z neveřejných i veřejných prostředků. Vede Akcelerátor VŠEM pod hlavičkou StartUp VŠEM.

Více
Ing. Anna Vychytilová

Ing. Anna Vychytilová

Asistentka rektorátu

Organizační a administrativní podpora rektorátu a akademických pracovišť VŠEM. Podpora prorektorky v oblasti akreditačních řízení, vědy a výzkumu, koncepčních rozvojových projektů, internacionalizace a rozvoje studijních programů VŠEM.

Více