You are browsing the czech version of this website. Do you want to switch to the english version?

Čas čtení: 3 min.Rektorát VŠEM

Rektorát je výkonným orgánem VŠEM, který zajišťuje organizační, koordinační, konzultačně-poradní, evidenční a kontrolní činnost v oblasti studia, výzkumu, vědy, rozvoje, vnitřní správy, ekonomických, personálních, právních, vnějších a zahraničních vztahů VŠEM, a to v součinnosti jednotlivých orgánů a příslušných pracovišť VŠEM. Součástí rektorátu je právní, finanční a technické oddělení a zahraniční odbor VŠEM. Rektorát VŠEM zahrnuje výkonné, statutární, samosprávní, poradní a iniciační orgány, kdy nejvyšším výkonným orgánem VŠEM je Rektor a Akademická rada, samosprávným orgánem Studentská rada VŠEM. Činnost orgánů VŠEM a vymezení jednotlivých funkcí stanovuje Statut VŠEM.
prof. Ing. Milan Žák, CSc.

prof. Ing. Milan Žák, CSc.

Rektor VŠEM

Rektor jako nejvyšší výkonný orgán VŠEM rozhoduje v záležitostech studia stanovených Statutem VŠEM a Studijním a zkušebním řádem VŠEM. Řídí činnost v oblasti studia, pedagogické činnosti, výzkumu a zahraničních vztahů VŠEM. Jako ředitel CES VŠEM řídí činnost v oblasti výzkumu na VŠEM.

Více
Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D.

Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D.

Prorektorka pro studium

Prorektorka pro studium řídí činnost v oblasti výukového procesu, pedagogiky, personálního zajištění a vědy a výzkumu na VŠEM. Vypracovává a předkládá programy činnosti a rozvoje, akreditační a evaluační materiály pro uvedené oblasti.

Více
Ing. Michal Šubrt

Ing. Michal Šubrt

Vedoucí rektorátu

Zodpovídá za dodržování Vnitřních předpisů a interních nařízení VŠEM, koordinuje publikační činnost, spolu s aktivitami v oblasti Videolearningu VŠEM, zodpovídá za agendu studijních poplatků/školné, zajišťuje kontrolu a vedení administrace pedagogických pracovišť, rektorátu (rektor a prorektoři) a administrativy (administrace studia, rektorátu a příslušných odborů). Člen Administrativní komise VŠEM.

Více
Natálie Marhoulová

Natálie Marhoulová

Ředitelka StartUp VŠEM

Administrativní a organizační zajištění StartUp VŠEM, marketingu a PR. Studentská rada VŠEM, mimoškolní aktivity, projekt Hosté VŠEM, Profesní dny VŠEM, Elitní program VŠEM.

Více
Mgr. Jana Bauernöplová

Mgr. Jana Bauernöplová

Vedoucí odboru pro pedagogickou činnost

Administrativní podpora pedagogických pracovišť, evidence a výkaznictví (REDOP, RIV). Agenda závěrečných prací (zadání, finální verze, vedoucí/oponent BP/DP).

Více