VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita

Aktualita

Administrativní zápis

26. 8. 2010 17:36 vytvořil:
Od 1.9. do 10.9.2010 probíhá řádný termín administrativního zápisu (AZ) pro studenty vyšších ročníků (úřední doba studijního oddělení Po – Pá: 10-16hod, So – Ne: 10 – 13hod). V době řádného AZ nelze provádět žádné další administrativní úkony (mimořádný termín zkoušek, nahlédnutí do testu atd.). 1) Student nemusí žádat o změnu termínu administrativního zápisu ve stanoveném rozsahu dní pro AZ (1.9. - 10.9.) s tím, že od 11.9. do 30.9. může student absolvovat pouze Mimořádný termín administrativního zápisu (MTAZ), který je zpoplatněn. 2) Administrativní zápis je povinný všechny studenty, kteří do doby konání elektronického zápisu nemají uzavřené studium. 3) V případě, že student nemá v rámci AR 2010/2011 již přímou výuku v daném akademickém roce, může požádat o AZ bez osobní účasti, viz https://www.vsem.cz/administrativni-zapis.html 4) Student se může nechat zastoupit na AZ pouze na základě úředně ověřené plné moci, viz SIS VŠEM/Soubory ke stažení. 5) Průběh administrativního zápisu (1.9. – 10.9.2010): a) student se prostřednictvím předložení studentského průkazu VŠEM zaregistruje na studijním oddělení (5. patro), kde obdrží příslušné podklady ve dvou vyhotoveních (Zápisový list, E -Index, Seznam převzaté studijní literatury, Prohlášení studenta). b) V učebně č.401 (4. patro) student příslušné podklady zkontroluje, vyplní (E-index, Prohlášení studenta, Zápisový list) a podepíše jejich převzetí (v případě dotazů se student vrací na studijní oddělení k příslušnému administrativnímu pracovníkovi).c) Jedno vyhotovení všech podepsaných podkladů student odevzdá v učebně č. 102 (Přízemí), kde zároveň převezme studijní literaturu (Seznam převzaté studijní literatury podepisuje až po obdržení příslušné studijní literatury) pro daný akademický rok. 6) Upozorňujeme studenty, že největší počet přihlášených studentů je na první den administrativního zápisu (1.9.), respektive první víkendový den (4.9.). 7) Neprovedení administrativního zápisu pro daný akademický rok ve stanoveném termínu je považováno jako zanechání studia ze strany studenta (vyrozumění o ukončení studia).

Jdi zpět