VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita

Aktualita

Aktualizace Studijních formulářů VŠEM

24. 9. 2012 09:58 vytvořil:
Došlo k aktualizaci Studijních formulářů v SIS VŠEM, kdy u Studijního formuláře Žádost/dotaz došlo ke zjednodušení a zrušení mezikroku (výběr typu žádosti/dotazu). Student nyní vyplňuje požadavky přímo do obecného formuláře, kde je kladen důraz na Předmět žádosti/dotazu a jasnou specifikaci v rámci Textu zprávy. Omluvy z výukového soustředění již nejsou zasílány. Na zaslané omluvy z výuky nebude ze strany IPC VŠEM reagováno.

Jdi zpět