VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita

Aktualita

Business Intelligence

21. 6. 2013 13:48 vytvořil: Tereza Vlášková

Vzhledem k tomu, že od 1. 9. 2012 je studijní předmět Business Intelligence součástí pouze modulu oborové specializace, kdy není možné zaručit její otevření v každém AR, upozorňujeme studenty, že poslední možnost opakování tohoto studijního předmětu bude v trimestru Září 2013. Důrazně tedy doporučujeme studentům, kteří tento studijní předmět měli zapsaný v rozvrhu a nemají ho v současné době klasifikován, aby co nejdříve zkoušku absolvovali. V případě, že student nesplní zkoušku ze studijního předmětu ani na rektorský termín, je nutné opakování studijního předmětu se 100% docházkou. Studentům, kteří zkoušku ze studijního předmětu Business Intelligence nesloží do konce října 2013, nebude umožněno výuku absolvovat a tedy uzavřít studium. Studenti, kteří studijní předmět Business Intelligence nemají/neměli zapsaný v rozvrhu, považují tuto informaci za bezpředmětnou.

Jdi zpět