VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita

Aktualita

Hodnocení II. Veřejné grantové soutěže CES VŠEM

5. 1. 2016 13:40 vytvořil:

Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, uzavřelo druhou veřejnou výzvu k podávání výzkumných projektů pro oblast společenských věd (ekonomie, management, lidské zdroje, marketing).

Bylo zahájeno hodnocení pěti přijatých projektových žádostí.

Komise rozhodne o přidělení či nepřidělení grantu nejpozději do 60 ti dnů od termínu uzávěrky přihlášek.

Více informací o Veřejné grantové soutěži CES VŠEM, viz www.cesvsem.cz

Jdi zpět