VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita

Aktualita

Jan Koudelka na Blogu VŠEM: Kam ten rod spěje ...

3. 7. 2014 09:10

Mám na mysli rod ženský a rod mužský. V marketingu jde o jednu z nejčastěji užívaných segmentačních proměnných, protože se má za to, že spotřební chování žen se liší od spotřebního chování mužů. Inu, dlouhá léta v tomhle směru celkem panoval konsensus. Kulturní pohyby v posledních desetiletích, či spíše letech, ale zdá se, míru těchto odlišností narušují.Více...

Jdi zpět