VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita

Aktualita

Konverzace v AJ a NJ

26. 2. 2013 16:08 vytvořil:
V rámci projektu SPEAK ve spolupráci s agenturou AIESEC vám nabízíme možnost se zdokonalit v komunikačních schopnostech v anglickém nebo německém jazyce. Konverzace se studenty vedou zahraniční stážisté, kteří jsou buď rodilými mluvčími nebo mají excelentní daný cizí jazyk. Studenti se mohou přihlásit na Německý jazyk (nižší-střední úroveň) nebo na Anglický jazyk (2 úrovně: nižší a vyšší úroveň) a to prostřednictvím SIS VŠEM/Administrativní přehled nejpozději do 4.3.2013 (23:59). Cena za 5 hodin (výuková hodina o délce 90 min.) je 500 Kč. Platba se uskuteční v rámci první konverzace. Minimální kapacita je 4, maximální kapacita je 8 studentů. Přihlášení na konverzaci je závazné. Konkrétní termíny konání jednotlivých kurzů jsou uvedeny v SIS VŠEM/Kalendář výuky a zkoušek.

Jdi zpět