VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita

Aktualita

Modulová zkouška MBA

10. 9. 2011 10:10
Od akademického roku 2011/2012 mají studenti studijního programu MBA možnost výběru v rámci kontroly studia mezi standardní zkouškou pro daný studijní předmět (EZT) nebo souhrnnou modulovou zkouškou (MZK) ze studijního modulu za studijní předměty v daném studijním modulu (ukončení probíhá formou případové studie a její prezentace), viz http://www.vsem.cz/zkousky-zk.html Modulová zkouška (MZK) prověřuje komplexní výstupní znalosti látky příslušného studijního modulu (moduly oborového základu) a její absolvování je možné po ukončení všech výukových soustředění z daného studijního modulu, viz http://www.vsem.cz/struktura-studia-mba.html Přihlášení studenta na modulovou zkoušku probíhá prostřednictvím vypsaných termínů SIS VŠEM/Zkoušky ve vyhrazených termínech, a to třikrát za akademický rok. Termíny budou vypsány po skončení admistrativního zápisu.

Jdi zpět