VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita

Aktualita

Prezentace metody bargainingu

19. 5. 2011 08:20 vytvořil:
Katedra marketingu Vysoké školy ekonomie a managementu představí dne 19.5.20011 ve 14 hodin metodu bargainingu ve výběrových řízeních. Při praktickém využití metoda eliminuje  potenciál korupce ve výběrových řízeních a  dokáže eliminovat zbytečná předražení nabídek  (v praxi ověřeno  o 23 až 34%) ve výběrových řízeních  pro  stát,  ministerstva, organizace , nemocnice, podnikatelské subjekty  aj.  Současně bude ukázáno a předvedeno, jak se uvedená metoda  vyučuje v bakalářských, magisterských a MBA programech na VŠEM. Představení se uskuteční v rámci 1. Mezinárodní konference o marketingové komunikaci  v sekci  Moderní výuka integrované marketingové komunikace v objektu  Vysoké školy finanční a správní  (aula přízemí) na adrese Estonská 500, Praha 10.

Jdi zpět