VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita

Aktualita

Skill-Port VŠEM: Kreativní fundraising

16. 11. 2022 12:39 vytvořil:

Ve středu 23.11.2022 od 17:00 hod. v budově VŠEM se uskuteční přednáška z cyklu Skill-Port VŠEM s Jonášem Motyčkou na téma Kreativní fundraising.

  • Ne každý má v životě možnost správně začít, a proto Jonáš Motyčka stvořil projekt Správný start. Projekt pomáhá mladým dospělým z dětských domovů, výchovných ústavů a z pěstounské péče. Misí Jonáše je jim pomoci s přechodem do běžného života. Jonáš vyvinul unikátní mobilní aplikaci, která slouží k lepší orientaci po odchodu z ústavní výchovy. Patrony aplikace byly známé osobnosti v čele s Rytmusem, Karlosem Vémolou nebo kapelou Mirai.
  • Přednáška bude zaměřena na fundraising zblízka, na to, jak ho udělat kreativní a efektivní a na umění zaujmout skrze kreativní projekty a sponzory.
  • Přihlášení na akci prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na prezentace/PA do 22.11.2022 do 23:59 hod.
  • Za účast na akci a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce. Registrace účasti studenta prostřednictvím terminálu v místnosti konání.
  • Téma pro esej: Fundraising v ČR. Téma pro aplikační studii: Metody Fundraisingu a přilákání investorů.
  • Odevzdání písemné práce následně prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací do 30 dnů od realizace přednášky.
  • Záznam přednášky bude v případě schválení uveřejněn na kanálu YouTube / Studium VŠEM do 14 dnů od její realizace.

Jdi zpět