VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita

Aktualita

Skill-Port VŠEM: Moje Vize Nula

2. 3. 2022 16:29 vytvořil:

Přednáška z cyklu Skill-Port VŠEM ohledně bezpečnosti na silnicích na téma Moje vize nula - Studenti pro bezpečné silnice, která proběhne v úterý 08.03.2022 od 17:00 hod. v budově VŠEM.

Vzdělávejme každého člověka k ohleduplnému a zodpovědnému chování v dopravním prostředí. Projekt Moje Vize Nula má za cíl aktivizovat mladé lidi ke zlepšení stavu dopravní nehodovosti v České republice.

  • V rámci připravené přednášky se dozvíte aktuální informace ohledně problematiky dopravní bezpečnosti v ČR a uvidíte také konkrétní ukázky kampaní a projektů zaměřených na prevenci dopravní bezpečnosti. Projekty mohou řešit jak problémy vozidel, pozemních komunikací, tak i problémy chování účastníků silničního provozu a jejich vzdělání.
  • Za účast na akci a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce. Téma pro esej: Role marketingu pro bezpečnost dopravy. Téma pro aplikační studii: Návrh marketingové komunikace pro zvýšení bezpečnosti dopravy.
  • Přihlášení na akci prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na Prezentace/PA do 07.03.2022, 23:59 hod., odevzdání písemné práce následně prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací do 30 dnů od realizace přednášky.

Jdi zpět