VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita

Aktualita

Skill-Port VŠEM: Penzijní systémy v právních a ekonomických souvislostech

8. 6. 2022 16:00 vytvořil: Markéta Čížková

Přednáška z cyklu Skill-Port VŠEM s Ing. Rudolfem F. Heidu, Ph.D. na téma Penzijní systémy v právních a ekonomických souvislostech, kterou zorganizovala studentka VŠEM, proběhne ve středu 15.06.2022 od 17:00 hod. v budově VŠEM.

  • Ing. Rudolf F. Heidu, Ph.D. se již během svých studií zaměřil na penzijní politiku ve střední Evropě, především pak na komparaci české a německé soustavy. Oplývá bohatými zkušenostmi v zahraničním obchodě v rámci Evropské unie, především pak ve spolupráci českých a německých firem a v současné době působí jako vysokoškolský pedagog, který se problematice veřejných financí věnuje více než 10 let.
  • Přednáška bude zaměřena především na aspekty finanční stability penzijní soustavy a jejich robustnosti v období velké zátěže veřejných financí. Zajímavým aspektem pak může být i srovnání krizových scénářů jak české, tak německé soustavy v časové ose.
  • Za účast na akci a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce. Téma pro esej: Perspektivy penzijní reformy. Téma pro aplikační studii: Penzijní reformy v národní ekonomice.
  • Přihlášení na akci prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na Prezentace/PA do 15.06.2022, 12:00 hod., odevzdání písemné práce následně prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací do 30 dnů od realizace přednášky.
  • Záznam přednášky bude v případě schválení uveřejněn na kanálu YouTube / Studium VŠEM do 14 dnů od její realizace.

Jdi zpět