VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita

Aktualita

Skill-Port VŠEM: Využití metrologie pro ochranu spotřebitele a výběr daní

25. 3. 2022 15:02 vytvořil:

Přednáška z cyklu Skill-Port VŠEM s docentem Jiřím Tesařem na téma Využití metrologie pro ochranu spotřebitele a výběr daní, kterou zorganizovala studentka VŠEM, proběhne v úterý 05.04.2022 od 17:00 hod. v budově VŠEM.

  • Jiří Tesař působí jako generální ředitel Českého metrologického institutu. V rámci svého působení na ČMI byl vedoucím řešitelem, či spoluřešitelem více než 30 mezinárodních metrologických a výzkumných projektů.
  • Přednáška podá popis základních funkcí a přínosů metrologie pro zajištění a bezproblémové fungování mezinárodního obchodu. Dále se zaměří na důležitost metrologie z hlediska výběru daní včetně příkladu ze současné ČR a jejich srovnání z jiných vyspělých států světa. Pozornosti neunikne ani význam metrologie na ochranu spotřebitele a moderní metody zajištění této ochrany v rámci legislativy EU i národní legislativy ČR.
  • Za účast na akci a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce. Téma pro esej: Principy ochrany spotřebitele. Téma pro aplikační studii: Nástroje metrologie pro ochranu spotřebitele.
  • Přihlášení na akci prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na Prezentace/PA do 04.04.2022, 23:59 hod., odevzdání písemné práce následně prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací do 30 dnů od realizace přednášky.
  • Záznam přednášky bude v případě schválení uveřejněn na kanálu YouTube / Studium VŠEM do 14 dnů od její realizace.

Jdi zpět