VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita

Aktualita

Veřejná grantová soutěž CES VŠEM

1. 6. 2015 13:18 vytvořil:

Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. vyhlašuje výzvu k podávání výzkumných projektů. Navržené projekty musí být zaměřeny na základní nebo aplikovaný výzkum v oblasti Ekonomie a/nebo Management. Veškeré informace včetně formulářů k podání návrhu projektu naleznete na www.cesvsem.cz

Jdi zpět