VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita

Aktualita

Volby do Studentské rady VŠEM 2013

8. 1. 2013 11:39 vytvořil:
Předsedkyně Studentské rady VŠEM Monika Kefurtová vyhlašuje volby do SR VŠEM pro volební období 2013. Přihlásit do voleb se může každý student VŠEM nebo může být navržen 10 členy akademické obce.
Kandidatura musí obsahovat:  a) charakteristiku nominovaného (jméno, příjmení, věk, studijní skupinu), b) stručný volební program, c) v případě návrhu kandidatury i seznam navrhovatelů s podpisy a souhlas navrženého kandidáta.
1) Kandidaturu odešlete prostřednictvím Studijního formuláře/Žádost/dotaz (Předmět zprávy: Volby SR VŠEM 2013). 2) Termín pro podávání kandidátek začíná 4. února 2013 a končí 10. února 2013. Zveřejnění kandidátek proběhne od 11.2.2013 na webu VŠEM. 3) Volby do Studentské rady probíhají elektronicky, prostřednictvím SIS VŠEM (E - dotazník), kde student vybírá preferovaného kandidáta. 4) Způsob a pravidla voleb upravují dále IP 01 - Volební řád a další Interní předpisy SR VŠEM, viz Studentská rada VŠEM http://www.vsem.cz/studentska-rada-vsem.html

Jdi zpět