VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita

Aktualita

Volby do Studentské rady VŠEM

8. 4. 2011 10:45 vytvořil:
Předseda Studentské rady Vysoké školy ekonomie a managementu (Tomáš Michalec, PKLZ 02)  vyhlašuje volby do SR VŠEM pro volební období 2011. Přihlásit do voleb se může každý student VŠEM nebo může být navržen 10 členy akademické obce. Kandidatura musí obsahovat: a) charakteristiku nominovaného (jméno, příjmení, věk, studijní skupinu, …) b) stručný volební program c) fotografii d) v případě návrhu kandidatury i seznam navrhovatelů s podpisy a souhlas navrženého kandidáta 1) Kandidaturu odešlete prostřednictvím Studijního formuláře/IPC (mimoškolní aktivity). 2) Termín pro podávání kandidátek začíná 11. dubna 2011 a končí 18. dubna 2011. Poté budou nejpozději do 20. dubna 2011 zveřejněny kandidátky na webu VŠEM. 3) Volby do Studentské rady probíhají elektronicky, prostřednictvím SIS VŠEM (Anketa), kde student vybírá preferovaného kandidáta. 4) Způsob a pravidla voleb upravují dále IP 01 - Volební řád a další Interní předpisy SR VŠEM, viz Studentská rada VŠEM http://www.vsem.cz/studentska-rada-vsem.html Vysoká škola ekonomie a managementu zároveň vypisuje 3 mimořádná stipendia (100%, 50%, 50%) pro zástupce SR VŠEM, kdy podmínky pro získání stipendií budou uveřejněny na stránkách Studentské rady VŠEM.

Jdi zpět