You are browsing the czech version of this website. Do you want to switch to the english version?

VŠEM > O VŠEM > Aktualita

Aktualita

Výsledky čtvrté grantové soutěže CES VŠEM

2017-03-10 16:09 vytvořil: Jana Bauernöplová

Vyhlášeny výsledky grantové soutěže Centra ekonomických studií VŠEM v rámci 4. výzvy.

Jdi zpět