VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita

Aktualita

Výsledky druhé veřejné výzvy CES VŠEM

2. 3. 2016 09:55 vytvořil:
  • Doporučení k financování získaly žádosti, které splnily kvalitativní požadavky.
  • Hodnocení obsahové části projektových žádostí proběhlo za účasti hodnotící komise, složené z pěti osob, z toho třech externích hodnotitelů.
  • Podpořeny budou projekty s výsledným hodnocením nad 65 %.

Jdi zpět