VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita

Aktualita

Výsledky první veřejné grantové soutěže CES VŠEM

21. 10. 2015 16:17 vytvořil:

Odborná hodnotící komise (50% externích hodnotitelů) doporučila ke schválení dvě projektové žádosti a jednu s výhradou.

Dle výsledků hodnocení budou v rámci první veřejné grantové soutěže CES VŠEM podpořeny projekty zaměřené na základní a aplikovaný výzkum v oblasti ekonomie a managementu.

Jdi zpět