Finanční stabilita

Naučte se správně identifikovat rizika, která zásadním způsobem ovlivňují nejen finanční stabilitu.

Cílem předmětu Finanční stabilita je seznámit studenty zejména s druhy rizik pro finanční stabilitu. Předmět bude ukončen prezentací, ve které studenti navrhnou nastavení nástrojů hospodářské politiky za účelem dosažení cíle finanční stability v imaginární ekonomice, respektive debatou nad závěry prezentace. Kurz je určen zejména studentům, kteří uvažují o budoucím uplatnění v bankovním sektoru a pro ty z řad studentů, kteří chtějí lépe porozumět příčinám vzniku finančních krizí a nástrojům hospodářské politiky sloužícím k jejich předcházení. Struktura předmětu:

  • Význam stability bank pro fungování finančního systému.
  • Vlastnosti aktiv.
  • Rizika v bankovním sektoru a jeho odolnost.
  • Regulace bankovního sektoru. Stávající kapitálová a likviditní regulace.
  • Rizika pro finanční stabilitu.
  • Makroobezřetnostní politika . Cíle, nástroje makroobezřetnostní politiky.

Václav Rybáček

  • Zaměřuje se na problematiku hospodářské politiky, makroekonomické statistiky a analýzy.
  • Je členem řady mezinárodních pracovních skupin, podílel se na českém překladu metodiky národního účetnictví.
  • Po působení v Eurostatu v odboru vládní finanční statistiky působí v ČNB jako hlavní expert v oblasti statistiky.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Kantor vynikající! Lituji, že nebyla větší časová dotace.

Profesionální přístup.

Skvělé a jednoduché vysvětlení i složitějších věcí.