Financování inovací

Naučíte se připravit finanční plán a jeho prezentaci pro investora!

Předmět Financování inovací se zabývá oblastí inovací, jejich významem a možnostmi financování. Cílem předmětu je posílit u studentů vědomí o tom, že v kontextu ekonomických změn a změn podnikatelského prostředí je třeba vyhledávat nové cesty a vnášet inovace do všech podnikových procesů. Vedle teoretického vymezení je pozornost věnována objasnění významu inovačních aktivit pro zajištění vysoké konkurenceschopnosti firem v globální světové ekonomice.

  • Financování inovací. Možnosti získání finančních prostředků pro financování inovací.
  • Financování firemních inovace. Firemní procesy a oddělení pro vznik inovací.
  • Financování inovací ve start-upech. Akcelerátory a možnosti grantových projektů.
  • Měření ekonomické efektivnosti inovací. Investice do inovací.

Lukáš Blažek

  • Absolvent ČVUT, dopravní fakulta

  • Doktorský studijní program: podniková ekonomika a management.

  • Má jako obchodní ředitel společnosti RONDA INVEST 20letou praxi v bankovním i nebankovním sektoru.

Martin Řehoř

  • Externí lektor, podnikatel, reprezentant českého businessu a statutár od r. 1992, vlastník společnosti Rexim sro, kde je odpovědný za strategii, rozvoj, podnikatelské plány a obchod.
  • Hlavní specializace: technicko–ekonomické poradenství, podnikatelské plány.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Pan profesor Řehoř je skvělým vyučujícím. Jeho přednášky s tématem Inovace byly skvělé, příkladné a naučné.

Pan Ing. Martin Řehoř, MBA, Ph.D. má velmi zajímavý styl vedení přednášek, kdy teorii obohacuje důkladně o příklady z praxe. Velmi obohacující!

Přestože nepracuji v oboru, předmět je vysvětlen srozumitelně a baví mě.