Financování inovací

Naučíte se připravit finanční plán a jeho prezentaci pro investora!

Předmět Financování inovací se zabývá oblastí inovací, jejich významem a možnostmi financování. Cílem předmětu je posílit u studentů vědomí o tom, že v kontextu ekonomických změn a změn podnikatelského prostředí je třeba vyhledávat nové cesty a vnášet inovace do všech podnikových procesů. Vedle teoretického vymezení je pozornost věnována objasnění významu inovačních aktivit pro zajištění vysoké konkurenceschopnosti firem v globální světové ekonomice.

  • Financování inovací. Možnosti získání finančních prostředků pro financování inovací.
  • Financování firemních inovace. Firemní procesy a oddělení pro vznik inovací.
  • Financování inovací ve start-upech. Akcelerátory a možnosti grantových projektů.
  • Měření ekonomické efektivnosti inovací. Investice do inovací.

Lukáš Blažek

  • Absolvent ČVUT, dopravní fakulta, Doktorský studijní program: podniková ekonomika a management.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Velmi dobře postavený předmět.

Výuka byla velice zajímavá, hodnotím kladně.

Přestože nepracuji v oboru, předmět je vysvětlen srozumitelně a baví mě.