VŠEM > Studium VŠEM > Individuální volba profesního zaměření absolventa

Individuální volba profesního zaměření absolventa

Sestavte si individuální zaměření studia z nabídky volitelných a povinně volitelných předmětů! Individualizace studia v rámci cenových úrovní Premium a Exclusive.

Počet předmětů zaměření studia

Studijní program Počet předmětů celkem
Bc. / BBA 7 předmětů
Ing. / MSc. 6 předmětů

Bakalářský studijní program Bc. / BBA

Povinně volitelné předměty (min. 3 předměty) Volitelné předměty (min. 3 předměty)
 • Digitální marketing / 4k
 • Finanční analýza / 5k
 • Leadership / 4k
 • Management lidských zdrojů II / 5k
 • Management rizik / 4k
 • Marketing lidských zdrojů / 4k
 • Marketingová komunikace / 4k
 • Marketingový výzkum / 5k
 • Nová média / 4k
 • Pracovní právo / 4k
 • Psychologie / 4k
 • Public relations / 4k
 • Rozvoj lidských zdrojů / 5k
 • Sociologie řízení / 4k
 • Vyjednávání a řešení konfliktů / 4k
 • Age management / 4k
 • Analýza rizik investičních projektů / 4k
 • Bezpečnost IS / 4k
 • Daň z příjmu právnických osob / 4k
 • Daně a daňová politika / 4k
 • Daňový systém a administrativa / 4k
 • Design inovací / 4k
 • Diverzity management / 4k
 • Elektronické právní jednání / 4k
 • Finanční audit / 4k
 • Fundraising, marketing a komunikace v neziskových organizacích / 4k
 • Globální podnikání / 4k
 • Globální politika / 4k
 • Google Analytics / 4k
 • Implementace informačních systémů / 4k
 • Informační management / 4k
 • Informatika / 4k
 • Inovace na webu / 4k
 • Integrita a etika veřejné správy / 4k
 • Internetový obchod / 4k
 • Investice / 4k
 • Krizové řízení / 4k
 • Kyberbezpečnost / 4k
 • Logistika / 4k
 • Management v neziskových organizacích / 4k
 • Marketing inovací na webu / 4k
 • Mezinárodní právo soukromé / 4k
 • Mezinárodní právo veřejné / 4k
 • Mezinárodní standardy finančního výkaznictví / 4k
 • Mezinárodní vztahy / 4k
 • Moderní trendy ve veřejné správě / 4k
 • Motivace pracovního jednání / 4k
 • Neziskové organizace / 4k
 • Podnikatelský plán a startup / 4k
 • Praktické řízení firmy / 4k
 • Právo duševního vlastnictví / 4k
 • Právo v praxi II / 4k
 • Právo ve sportu / 4k
 • Prezentační a komunikační dovednosti / 4k
 • Průmysl 4.0 / 4k
 • Přeprava a zasilatelství / 4k
 • Psychologie a psychoterapie / 4k
 • Psychologie v personální práci / 4k
 • Reklama a marketing ve sportu / 4k
 • Rétorické dovednosti v českém i anglickém jazyce / 4k
 • Riziko a riziková analýza / 4k
 • Řízení administrativních procesů / 4k
 • Řízení státu ve stavu krize / 4k
 • Řízení změn / 4k
 • Sdílená ekonomika / 4k
 • Soukromý a veřejný sektor / 4k
 • Sportovní management / 4k
 • Surovinové zdroje a ekonomika / 4k
 • Systémové řízení v manažerské praxi / 4k
 • Time management / 4k
 • Tvorba webu / 4k
 • Úvod do deep learning / 4k
 • Úvod do protikorupční výchovy / 4k
 • UX web design / 4k
 • Vedení týmů / 4k
 • Volby a volební systémy / 4k
 • Web 2.0. - 4.0. / 4k
 • Web product placement / 4k
 • Webové technologie / 4k
 • Základy koučinku / 4k

Magisterský studijní program Ing. / MSc.

Povinně volitelné předměty I (min. 1 předmět) Povinně volitelné předměty II (min. 1 předmět) Volitelné předměty (min. 3 předměty)
 • Mezinárodní marketing / 4k
 • Měření firemní výkonnosti / 4k
 • Systémy řízení / 4k
 • Ekonomické a sociální systémy EU / 4k
 • Google Analytics / 4k
 • Kariérní management / 4k
 • Krizový management / 4k
 • Marketingová strategie a plánování / 4k
 • Organizační kultura / 4k
 • Právo EU / 4k
 • Psychologie práce a organizace / 4k
 • Analýza rizik investičních projektů II / 4k
 • Aplikace podnikové informatiky / 4k

 • Bezpečnostní a zpravodajský systém / 4k

 • Cirkulární ekonomika / 4k

 • Daňový systém a administrativa II / 4k

 • Data-driven marketing / 4k

 • Diverzity management II / 4k

 • Ekonomická geografie II / 4k

 • Ekonomika dopravy / 4k

 • ESIF projektování / 4k

 • EU a mezinárodní finance / 4k

 • Evropská integrace / 4k

 • Evropské fondy / 4k

 • Financování inovací / 4k

 • Finanční stabilita / 4k

 • Fundraising a Guerilla marketing pro neziskový sektor / 4k

 • Google Analytics / 4k

 • Hospodářské dějiny II / 4k

 • ICT strategie / 4k

 • Investice v praxi / 4k

 • Leadership diverzitních týmů / 4k

 • Logistika II / 4k

 • Manažerský controlling / 4k

 • Marketing na instagramu / 4k

 • Marketing na sociálních sítích / 4k

 • Moderní trendy ve veřejné správě II / 4k

 • Multikulturní management / 4k

 • Organizace a řízení obchodu / 4k

 • Performance management / 4k

 • Praktické koncepty koučinku / 4k

 • Praktický marketing pro malé firmy / 4k

 • Právo na internetu / 4k

 • Právo ochrany osobních údajů / 4k

 • Procesní management / 4k

 • Psychologie v personální práci II / 4k

 • Public relations II / 4k

 • Regionální politika a EU / 4k

 • Rétorické dovednosti v českém i anglickém jazyce II / 4k

 • Řízení vztahů se zákazníky / 4k

 • Sociální služby II / 4k

 • Soukromý a veřejný sektor II / 4k

 • Trestní právo / 4k

 • Týmy a týmové procesy / 4k

 • Utajované informace a bezpečnostní způsobilost / 4k

 • Zajištění lidských zdrojů / 4k

 • Zákaznická zkušenost / 4k