VŠEM > Pokyny VŠEM

Čas čtení: 1 min.Pokyny VŠEM

Průvodce administrací a kontrolou studia na VŠEM

Pokyny VŠEM poskytují stručný a obecný přehled o nejdůležitějších administrativních náležitostech studia (administrace a kontrola studia) na VŠEM, a to od podání přihlášky ke studiu, až po obhajobu závěrečná práce.

  • Texty jsou vytvořeny na základě vyhodnocení dotazů/žádostí uchazečů a studentů při řešení jednotlivých situací administrace a kontroly studia.

Popsaný postup pro danou administraci a kontrolu studia je sestaven tak, aby studentovi podal jednotlivé informace a návod jak v dané situaci postupovat, čemu věnovat pozornost a čeho se naopak vyvarovat.

  • Pokyny VŠEM si nekladou za cíl nahrazení vnitřních předpisů nebo standardního popisu administrace a kontroly studia na vysoké škole.

Obecné administrativní postupy jsou dostupné na příslušných stránkách VŠEM (Uchazeči VŠEM, Studium VŠEM, Výzkum VŠEM, O VŠEM, SIS VŠEM), Vnitřních předpisech VŠEM (Statut VŠEM, Studijní a zkušení řád VŠEM, Nařízení rektora VŠEM).

  • Vnitřní předpisy pokrývají standardní a běžné situace v průběhu vysokoškolského studia, které mohou být v případě nutnosti řešeny v rámci nařízení rektora, příslušného interního předpisu nebo individuálně.