VŠEM > Studium VŠEM > Studentské aktivity > Pracovní a odborné stáže

Pracovní a odborné stáže

Informace pro zaměstnavatele

Nabídky odborných stáží a pracovních pozic pro studenty ke zveřejnění na stránkách VŠEM zasílejte prostřednictvím Kontaktního formuláře VŠEM

Koordinátor rodilých mluvčích a zástupce ředitele ZŠ

Region

Praha

Obor

Školství/vzdělání

Popis

Náplň práce

 • Vedení a koordinace rodilých mluvčích (Aj, Šj) – cca 10 osob
 • Jasná koncepce výuky cizích jazyků (jednotná)
 • Nábor nových rodilých mluvčích (nastavení kritérií)
 • Účast na hodinách rodilých mluvčích (hospitace) – zpětná vazba učiteli a vedení školy
 • Pravidelná setkávání se se skupinou r.m., řešení problémů, podnětů, zpětné vazby např. od rodičů, od vedení školy, komunikace ohledně projektů, zkoušek Cambridge, eventuelně DELE (španělština)
 • Pravidelná setkávání se s každým z r. m. zvlášť – zpětná vazba
 • Pravidelné schůzky s vedením školy – info o “oddělení cizích jazyků”, komunikace potřeb (např. potřebné vybavení, požadavky učitelů, …)

Komunikace s rodiči

 • Osobní setkávání
 • Info o jazykových projektech a ostaních aktivitách školy
 • Info o jazykových zkouškách, výměnných pobytech, atd.
 • Reakce na stížnosti a připomínky rodičů!

Úzká spolupráce s vedením školy

 • Organizace a propagace zkoušek Cambridge a DELE
 • Komunikace s agenturou zajišťující a organizující mezinár. zkoušky Cambridge Center
 • Komunikace s rodiči – info rodičům ohledně termínů, významu zkoušek, popisu zkoušek
 • Příprava samotných zkoušek a jejich samotná organizace ve škole

FB, webové stránky, podcasty (vše ohledně jazyků)

 • Jazykové projekty
 • Vymýšlení projektů ve spolupráci s ostatními r.m.
 • Komunikace projektů s vedením školy a navenek
 • Realizace projektů ve spolupráci s r.m. a vedením školy
 • Účast dětí na jazykových soutěžích, jazykových projektech ve spolupráci se školou v zahraničí

Výměnné pobyty

 • Organizace výměnných pobytů ve spolupráci s r.m. –Anglie, Španělsko
 • Účast na výměnných pobytech
 • Komunikace ohledně výměnných pobytů s vedením školy a rodiči

Moderní způsoby výuky jazyků

 • Sledování trendů, účast na seminářích
 • Zavádění nových smysluplných trendů po konzultaci s vedením školy a r.m. do výuky cizích jazyků

Výuka min. 5 hodin týdně

Požadavky

 • Vysokoškolské vzdělání
 • Pedagogické vzdělání nebo praxe
 • AJ na velmi dobré úrovni (min. B2), Šj a Nj výhodou
 • Velmi dobré organizační schopnosti

Zaměstnavatel

Victoria school

Kontakt

reditel@victoria-school.cz

Přidáno

2021-05-18 22:23:36