VŠEM > Studium VŠEM > Struktura studia MBA Lidské zdroje

Čas čtení: 2 min.Struktura studia MBA Lidské zdroje

Magisterský 1letý (12 měsíců) profesní program Master of Business Administration MBA (prezenční forma P/kombinovaná forma K), obor Lidské zdroje. Kontrola a výstupy studia (zkouška - ZK, zápočet - ZP).

Základní blok / Oborový blok

Základní blok obsahuje 5 povinných studijních předmětů společných pro všechny obory studijního programu MBA. Oborový blok obsahuje 5 povinných studijních předmětů příslušného studijního oboru (Lidské zdroje).

ZÁKLADNÍ BLOKOBOROVÝ BLOK
Úvod do studia /ZP
Prezentační a komunikační dovednosti /ZP
Seminář k seminárním a závěrečným pracím /ZP
Krizový management /ZK
Pracovní právo /ZK
Psychologie práce a organizace /ZK
Rozvoj lidských zdrojů /ZK
Řízení lidských zdrojů /ZK
Ekonomické myšlení a společnost /ZK
Manažerská ekonomika /ZK
Teorie a praxe managementu /ZK
Strategie podniku a organizací /ZK
Strategický management /ZK