VŠEM > Studium VŠEM > Struktury studia

Čas čtení: 1 min.Struktury studia

Struktury studia bakalářského studijního programu (studijní obory Podniková ekonomika, Komunikace a lidské zdroje, Marketing) a magisterského navazujího studijního programu (studijní obor Management firem) včetně svých oborových specializací. 

Podniková ekonomika (Bc./BBA)

I. - II. ROČNÍK
Úvod do studia/Seminář odborných prací /ZP
Studijní a prezentační dovednosti /ZP
Počítačové dovednosti /ZP
Bakalářský seminář /ZP
Podnikové systémy /ZP
Logika a logické myšlení /ZK
Ekonomické myšlení a společnost /ZK
Politologie a mezinárodní vztahy /ZK
Manažerská ekonomie /ZK
Dějiny moderního podnikání /ZK
Etika a společenská odpovědnost /ZK
Ekonomika podniku a organizací II /ZK
Ekonomika podniku a organizací I /ZK
Management /ZK
Komunikace a komunikační dovednosti /ZK
Management II /ZK
Marketing /ZK
Analýza dat v ekonomii /ZK
Psychologie /ZK
Management lidských zdrojů /ZK
Právní prostředí a společnost /ZK
Inovace a podnikání /ZK
Hospodářská politika a integrace /ZK
Obchodní právo /ZK
III. ROČNÍK (OBOROVÁ SPECIALIZACE)
Finance
Účetnictví a finance /ZK
Finanční management /ZK
Daně a daňová politika /ZK
Finanční analýza /ZK
Projektové řízení /ZK
Marketing
Reklama a marketingová komunikace /ZK
Marketingový výzkum /ZK
Reklamní strategie /ZK
Public Relations /ZK
Projektové řízení /ZK
Lidské zdroje
Manažerské dovednosti /ZK
Management lidských zdrojů II /ZK
Rozvoj lidských zdrojů /ZK
Vyjednávání a řešení konfliktů /ZK
Projektové řízení /ZK
Mezinárodní management
Interkulturní komunikace /ZK
Principy globalizace /ZK
Management rizik /ZK
Logistika /ZK
Mezinárodní transakce /ZK

Komunikace a lidské zdroje (Bc./BBA)

I. - II. ROČNÍK
Úvod do studia/Seminář odborných prací /ZP
Studijní a prezentační dovednosti /ZP
Počítačové dovednosti /ZP
Bakalářský seminář /ZP
Podnikové systémy /ZP
Logika a logické myšlení /ZK
Ekonomické myšlení a společnost /ZK
Politologie a mezinárodní vztahy /ZK
Manažerská ekonomie /ZK
Analýza dat v ekonomii /ZK
Etika a společenská odpovědnost /ZK
Pracovní právo /ZK
Ekonomika podniku a organizací I /ZK
Management /ZK
Komunikace a komunikační dovednosti /ZK
Organizační kultura /ZK
Marketing /ZK
Rozvoj lidských zdrojů /ZK
Psychologie /ZK
Management lidských zdrojů /ZK
Právní prostředí a společnost /ZK
Inovace a podnikání /ZK
Manažerské dovednosti /ZK
Management lidských zdrojů II /ZK
III. ROČNÍK (OBOROVÁ SPECIALIZACE)
Komunikace a společnost
Masová a mediální komunikace /ZK
Public Relations /ZK
Reklama a marketingová komunikace /ZK
Marketing lidských zdrojů /ZK
Sociologie /ZK

Řízení lidských zdrojů
Sociologie řízení /ZK
Sociologie /ZK
Leadership /ZK
Vyjednávání a řešení konfliktů /ZK
Marketing lidských zdrojů /ZK
Psychologie a sociologie
Sociologie řízení /ZK
Psychologie v personální práci /ZK
Sociologie /ZK
Vyjednávání a řešení konfliktů /ZK
Motivace pracovního jednání /ZK
Komunikace v managementu
Vyjednávání a řešení konfliktů /ZK
Marketing lidských zdrojů /ZK
Sociologie řízení /ZK
Interkulturní komunikace /ZK
Leadership /ZK

Marketing (Bc./BBA)

I. - II. ROČNÍK
Úvod do studia/Seminář odborných prací /ZP
Studijní a prezentační dovednosti /ZP
Počítačové dovednosti /ZP
Bakalářský seminář /ZP
Podnikové systémy /ZP
Analýza dat ve ekonomii/ZK
Ekonomické myšlení a společnost /ZK
Politologie a mezinárodní vztahy /ZK
Manažerská ekonomie /ZK
Dějiny moderního podnikání /ZK
Etika a společenská odpovědnost /ZK
Marketing /ZK
Ekonomika podniku a organizací I /ZK
Management /ZK
Komunikace a komunikační dovednosti /ZK
Organizační kultura /ZK
Spotřební chování /ZK
Management II /ZK
Psychologie /ZK
Management lidských zdrojů /ZK
Právní prostředí a společnost /ZK
Inovace a podnikání /ZK
Sociologie řízení /ZK
Marketingový výzkum /ZK
III. ROČNÍK (OBOROVÁ SPECIALIZACE)
 
Komunikace a média
Média a reklamní prostředí /ZK
Masová a mediální komunikace /ZK
Marketingová komunikace /ZK
Vyjednávání a řešení konfliktů /ZK
Sociologie /ZK
 
Sociální média
Masová a mediální komunikace /ZK
Nová média /ZK
Marketing inovací na webu /ZK
Web product placement /ZK
Google Analytics /ZK
Marketingová a reklamní strategie
Reklama a marketingová komunikace /ZK
Strategický marketing /ZK
Reklamní strategie /ZK
Projektové řízení /ZK
Marketing II /ZK
Personální marketing
Management lidských zdrojů II /ZK
Public Relations /ZK
Marketing lidských zdrojů /ZK
Rozvoj lidských zdrojů /ZK
Vyjednávání a řešení konfliktů /ZK

Management firem (Ing./MSc.)

I. ROČNÍK
Úvod do studia/Seminář odborných prací /ZP
Prezentační a komunikační dovednosti /ZP
Diplomový seminář /ZP
Manažerská ekonomika /ZK
Marketing /ZK
Řízení lidských zdrojů /ZK
Manažerská ekonomie /ZK
Ekonomické a sociální inovace /ZK
Strategický management /ZK
Systémy řízení /ZK
Projektový management /ZK
Finanční řízení /ZK
II. ROČNÍK (OBOROVÁ SPECIALIZACE)
 
Finance
Ekonomické a sociální systémy EU /ZK
Měření firemní výkonnosti /ZK
Finance a finanční trhy /ZK
Krizový management /ZK
 
Lidské zdroje
Manažerské rozhodování /ZK
Pracovní právo /ZK
Organizační kultura /ZK
Krizový management /ZK
 
Mezinárodní management
Globální podnikání /ZK
Mezinárodní marketing /ZK
Zahraniční transakce /ZK
Krizový management /ZK
 
Management obchodu a logistika
Manažerská ekonomika II /ZK
Obchodní dovednosti /ZK
Krizový management /ZK
Logistika /ZK
Marketing a reklama
Reklama a marketingová komunikace /ZK
Nová média /ZK
Mezinárodní marketing /ZK
Public Relations /ZK