VŠEM > Testovací stránka 6 (video)

Testovací stránka 6 (video)

Zahájení studia leden 2010

Od 5.12.2009 jsou k dispozici elektronické výsledky přijímacího řízení na Vysokou školu ekonomie a managementu pro bakalářské (Bc.) a magisterské (Ing./MBA) studijní programy.

Podklady pro zápis ke studiu jsou uchazečům k dispozici od 18.12.2009 do 1.1.2010 prostřednictvím SIS VŠEM/Soubory uchazeče/studenta.