VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita

Aktualita

Administrativní komise VŠEM

23. 2. 2011 15:13
Od nového akademického roku umožňuje Administrativní komise VŠEM podání odvolání proti rozhodnutí příslušného administrativního pracoviště (studijní a technické oddělení, rektorát). Jedná se o administrativní rozhodnutí nesouvisejícími přímo s Vnitřními předpisy VŠEM (dotazy, žádosti, termíny plnění atd.).

Jdi zpět