VŠEM > Informace VŠEM > Pracoviště a katedry VŠEM > Orgány VŠEM > Administrativní komise VŠEM

Čas čtení: 1 min.Administrativní komise VŠEM

Administrativní komise VŠEM působí jako poradní orgán v administrativních oblastech VŠEM. Členy Administrativní komise VŠEM jsou vedoucí rektorátu, Prorektor pro administraci a kontrolu studia a zástupce Informačně poradenského centra.

Činnost Administrativní komise VŠEM

Administrativní komise VŠEM (ADK VŠEM) umožňuje studentům podání odvolání proti rozhodnutí administrativních pracovišť VŠEM (IPC, technické oddělení, rektorát), která souvisí s průběhem, administrací nebo kontrolou studia.

Žádost studenta zaslaná prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Žádost/dotaz musí vždy obsahovat relevantní data, důvod (například vážné osobní či zdravotní důvody apod.) a zdůvodnění podání odvolání proti rozhodnutí administrativního pracoviště, kdy po registraci žádosti může být studentovi zasláno datum konání zasedání ADK VŠEM (pozvánka k jednání ADK VŠEM).

Při posuzování žádostí jsou za zohledňované činnosti studenta považovány též: docházka a účast na výukovém procesu, studijní výsledky a mimoškolní/studijní aktivity.

Členové Administrativní komise VŠEM

Ing. Michal Šubrt

Ing. Michal Šubrt

Předseda Administrativní komise VŠEM

Vedoucí rektorátu

Více
Bc. Tereza Vlášková

Bc. Tereza Vlášková

Členka Administrativní komise VŠEM

Prorektor pro administraci a kontrolu studia VŠEM

Více
BcA. Anna Zatkalíková

BcA. Anna Zatkalíková

Členka Administrativní komise VŠEM

Informačně poradenské centrum VŠEM

Více