VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita

Aktualita

Mikrodiplom VŠEM

10. 3. 2018 20:18 vytvořil:

Studenti VŠEM mají nárok při splnění stanovených studijních podmínek (studijní předměty, kredity, aktivní účast na výuce) získat Mikrodiplom VŠEM.

  • Díky Mikrodiplomu VŠEM mohou studenti prokázat nabyté vědomosti v daných oblastech již v průběhu svého studia na VŠEM a získávají tak cennou konkurenční výhodu na trhu práce.
  • O vystavení Mikrodiplomu VŠEM mohou požádat všichni studenti (Bc./Ing./MBA Education), kteří splňují stanovené podmínky.

Jdi zpět