VŠEM > Studium VŠEM > Mikrodiplomy VŠEM

Mikrodiplomy VŠEM

Mikrodiplom VŠEM je udělován na základě absolvovaných studijních předmětů v rámci studijních/odborných modulů nebo počtu dosažených kreditů již v průběhu studia příslušného programu (Bc./Ing./MBA). Student o udělení mikrodiplomu žádá prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Žádost/dotaz. Mikrodiplom je zpoplatněn dle Administrativního ceníku VŠEM.

 • Mikrodiplom VŠEM je vystaven v českém a anglickém jazyce pro bakalářské (Bc.) a magisterské (Ing., MBA) programy.
 • Absolvování všech předmětů z dané odborné oblasti (např. Management, Marketing, Lidské zdroje, Ekonomie, Finance, Právo atd.).

Bakalářský studijní program (Ekonomika a management)

Mikrodiplom VŠEM (zaměření) Studijní předměty/Podmínky udělení Ročník
Communication & Society
 • Komunikace a komunikační dovednosti
 • Politologie a mezinárodní vztahy
 • Ekonomické prostředí
I.
Project Mastery
 • Písemná práce v I. ročníku (SP/ZP/PP)
 • Seminář odborných prací
I.
Management & Leadership
 • Management
 • Etika a společenská odpovědnost
 • Management lidských zdrojů
II.
Business Plan
 • Ekonomika podniku a organizací I + II
 • Inovace
 • Právo a právní prostředí
II.
Project Management
 • Projektové řízení
 • Finanční management
 • Manažerské dovednosti
II.
Business Law
 • Právní prostředí a společnost
 • Právo v praxi
 • Pracovní právo
II.-III.
Entrepreneurship
 • Zapojení do min. 1 projektu VŠEM
I.-III.
Event Management
 • Získání 60 bodů (prezenční studium) / 45 bodů (kombinované studium) za studentské aktivity
I.-III.
Self-Development
 • Aktivní účast na výuce (min. 60 % / akademický rok)
I.
Junior Business Administration
 • Kontrola studia (min. 50 % kreditů / studijní program)
II.-III.
Excellence in Learning Engagement
 • Aktivita v rámci výukových soustředění
I.-III.

Bakalářský studijní program (Lidské zdroje)

Mikrodiplom VŠEM (zaměření) Studijní předměty/Podmínky udělení Ročník
Communication & Society
 • Komunikace a komunikační dovednosti
 • Politologie a mezinárodní vztahy
 • Ekonomické prostředí
I.
Project Mastery
 • Písemná práce v I. ročníku (SP/ZP/PP)
 • Seminář odborných prací
I.
Management & Leadership
 • Management
 • Etika a společenská odpovědnost
 • Management lidských zdrojů
I.
Psychology & Society
 • Sociologie
 • Politologie a mezinárodní vztahy
 • Psychologie
I.
Researcher
 • Zpracování dat
 • Sociologický výzkum
 • Kvalitativní metodologie
I.
Law in Society
 • Právo a právní prostředí
 • Právo v praxi
 • Sociologie řízení
II.
HR Project Developer
 • Projektové řízení
 • Management lidských zdrojů II.
 • Rozvoj lidských zdrojů
II.
Change Manager
 • Řízení změn
 • Etika a společenská odpovědnost
 • Projektové řízení
II.
Entrepreneurship
 • Zapojení do min. 1 projektu VŠEM
II. - III.
Event Management
 • Získání 60 bodů (prezenční studium) / 45 bodů (kombinované studium) za studentské aktivity
I. - III.
Self-Development
 • Aktivní účast na výuce (min. 60 % / akademický rok)
I. - III.
Junior Business Administration
 • Kontrola studia (min. 50 % kreditů / studijní program)
I.
Excellence in Learning Engagement
 • Aktivita v rámci výukových soustředění
I. - III.

Magisterský studijní program (Ekonomika a management)

Mikrodiplom VŠEM (zaměření) Studijní předměty/Podmínky udělení Ročník
Strategy & Management
 • Strategický management
 • Řízení lidských zdrojů
 • Projektový management
I.
Project Mastery
 • Písemná práce v I. ročníku (SP/ZP/PP)
 • Seminář odborných prací
I.
System Thinking
 • Manažerská ekonomika
 • Systémy řízení
 • Finanční řízení
I.
Strategic Innovation
 • Ekonomické a sociální inovace
 • Strategie podniku
 • Strategický marketing
I.
Entrepreneurship
 • Zapojení do min. 1 projektu VŠEM
I.-II.
Event Management
 • Získání 40 bodů (prezenční studium) / 30 bodů (kombinované studium) za studentské aktivity
I.-II.
Self-Development
 • Aktivní účast na výuce (min. 60 % / akademický rok)
I.
Advanced Business Administration
 • Kontrola studia (min. 50 % kreditů / studijní program)
I.-II.
Excellence in Learning Engagement
 • Aktivita v rámci výukových soustředění
I. - III.

Profesní program Master of Business Administration

Mikrodiplom VŠEM (zaměření) Studijní předměty/Podmínky udělení Ročník
Strategie & Management
 • Strategický management
 • Řízení lidských zdrojů
 • Projektový management
I.
Project Mastery
 • Písemná práce do konce II. trimestru (SP/ZP/PP)
 • Seminář odborných prací
I.
Entrepreneurship
 • Zapojení do min. 1 projektu VŠEM
I.
Practical Business Administration
 • Kontrola studia (min. 50 % kreditů)
I.