VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita

Aktualita

VŠEM zahájila realizaci projektu Multikulturní 13

4. 11. 2016 10:01 vytvořil:

Projekt financovaný z operačního programu Praha pól růstu (OPPR) je zaměřený na zvyšování kompetencí pedagogických a dalších pracovníků působících ve vzdělávání pro inkluzivní, inovativní a kvalitní výuku v heterogenním prostředí Prahy 13.

  • Zkrácený název: Multikulturní 13
  • Doba realizace: 01.11.2016 - 30.06.2018
  • Reg. číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000014

Jdi zpět