VŠEM > Informace VŠEM > Programové dokumenty > Poslání a cíle

Poslání a cíle

Působit jako nezávislé a svobodné vysokoškolské pracoviště realizující vzdělávací programy na mezinárodně srovnatelné úrovni a usilovat o soustavné zvyšování kvality lidských zdrojů podporou rozvoje vzdělávacích programů v oblasti podnikové ekonomiky.

Poskytnout studium ucelených a dlouhodobých vzdělávacích programů realizovaných kombinovanou a prezenční formou studia, jako alternativu ke státnímu vzdělávacímu systému.

Rozvíjet koncepci studijních plánů a metod výuky v souladu s měnícími se společenskými nároky a požadavky promítajícími se do individuálních postojů a potřeb studentů.

Zprostředkovávat aktuální informace o vývojových trendech v pojetí a přístupu k jednotlivým oborům podnikové ekonomiky a managementu a tím přispívat ke zvyšování šancí uplatnit se ve stále silnějším konkurenčním prostředí integrujícího a globalizujícího se světa.

Podporovat rozvoj schopností analytického myšlení a kritického tvůrčího přístupu uplatňujících se v interdisciplinárním prostředí, povzbuzovat a podporovat vůli k osobnímu a profesnímu růstu studentů zvyšováním jejich sebevědomí a zároveň společenské odpovědnosti, k uplatňování jejich ambicí a osobních názorů v souladu s etickými a morálními standardy uplatňovanými v různých sociálně-kulturních typech prostředí.

Realizovat studijní programy ve spolupráci se zahraničními vysokoškolskými pracovišti a podpořit tak interaktivní a internacionální atmosféru školy a vychovávat absolventy s globálním, multikulturálním rozhledem schopné iniciovat, implementovat a řídit změny osobního, pracovního i společenského života.