VŠEM > Informace VŠEM > Programové dokumenty

Čas čtení: 1 min.Programové dokumenty

Programové dokumenty zahrnují základní informace o činnosti VŠEM v oblasti studia a výzkumu, ediční a informační činnosti, národních a mezinárodních akreditacích, administrativních náležitostech studia, přehled výročních zpráv a aktualizace dlouhodobých záměrů VŠEM.

Činnosti a vzdělávací programy VŠEM

VŠEM jako nezávislé a svobodné vysokoškolské pracoviště realizuje vzdělávací programy na mezinárodně srovnatelné úrovni a usiluje o soustavné zvyšování kvality lidských zdrojů podporou rozvoje vzdělávacích programů v oblasti podnikové ekonomiky a lidských zdrojů. VŠEM poskytuje studium ucelených a dlouhodobých vzdělávacích programů realizovaných kombinovanou a prezenční formou studia, jako alternativu ke státnímu vzdělávacímu systému.

Koncepce vzdělání VŠEM

VŠEM rozvíjí koncepci studijních plánů a metod výuky v souladu s měnícími se společenskými nároky a požadavky promítajícími se do individuálních postojů a potřeb studentů. VŠEM zprostředkuje aktuální informace o vývojových trendech v pojetí a přístupu k jednotlivým oborům a specializacím podnikové ekonomiky, managementu, lidských zdrojů a marketingu. VŠEM přispívá ke zvyšování šancí absolventů uplatnit se ve stále silnějším konkurenčním prostředí integrujícího a globalizujícího se světa.

Realizace vzdělávání 

VŠEM realizuje své studijní programy v návaznosti na podporu interaktivní a internacionální atmosféry školy s tím, že vychová absolventy s globálním, mezioborovým a multikulturálním rozhledem schopné iniciovat, implementovat a řídit změny osobního, pracovního i společenského života.