VŠEM > Informace VŠEM > Projekty VŠEM > Den duševní pohody

Den duševní pohody

Užijte si den plný rozvoje na VŠEM!

Den duševní pohody se zaměřuje na rozvoj sebepéče v oblasti duševního zdraví, a nabídne přednášky a workshopy zaměřené na zvládání stresu, posílení vztahů a celkové zvýšení psychické odolnosti. Zážitkovou formou studentům nabídne podpůrné terapeutické skupiny, nebo také odborné koučování studia v rámci Rozvojového centra VŠEM.

Ve spolupráci s institutem Moderní láska jsme pro vás připravili bohatý program přednášek, workshopů, a podpůrných skupin s odborníky z oblasti psychoterapie, poradenství a vzdělávání. V závěru dne nás čeká podvečer plný humoru na přednášce z cyklu Hosté VŠEM: Terapie sdílením s Ester Geislerovou a Jan Vojtkem v diskuzi s Bobem Kartousem.

Den duševní pohody VŠEM 27.5.2024.

 • S ohledem na omezenou kapacitu jednotlivých částí programu je nutné předchozí přihlášení. Student se může přihlásit na jednu část programu, ale i na všechny jeho součásti.
 • Přihlášení na jednotlivé přednášky, worskhopy i podpůrné skupiny probíhá prostřednictvím SIS VŠEM / Přihlášení na prezentace / PA.
 • Přednáška Hosté VŠEM je přístupná veřejnosti.

PŘEDNÁŠKY

Základy duševní pohody

Co dělat, abychom se cítili dobře?

 • Psychické zdraví má zásadní vliv na náš studijní výkon i životní pohodu obecně. Tato přednáška představí základy duševní hygieny a první pomoc při zvládání stresu a úzkosti.
 • Konkrétní tipy a obsah, který lze okamžitě využít, včetně rozcestníku kontaktů dostupné psychologické pomoci v Česku.

Kateřina Cabalková

 • Individuální, párová a rodinná terapeutka. Věnuje se systemické a dialekticko-behaviorální terapii.
 • Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy založila Poradenské centrum Hybernská, kde zajišťovala psychologickou pomoc pro studenty.

Stress management

Jak prakticky zvládat stres nejen během studia?

 • Studentský život s sebou nese řadu povinností, výzev a příležitostí, a tedy i určitou míru stresu.
 • Tipy, jak stresu předcházet, jak ho zvládat, jak ho využít pro zvýšení výkonu.
 • Snižování stresu, od úprav životního stylu, až po relaxace.

Ema Sikora

 • Individuální a párová terapeutka s více jak 10 lety zkušeností práce v seberozvojové oblasti.
 • Zajímá se o vztahová témata, ale i motivace, komunikace, leadership nebo týmová práce.

Radostná cesta ke šťastnému životu

(I Can Get) Satisfaction!

 • Porozumění sobě samým, našim emocím, způsobům myšlení a chování je prvním krokem ke zlepšení a změně. S tímto porozuměním následně vytváříme cestu k životní spokojenosti a radosti.
 • Poznáme stavební bloky našeho spokojeného života, naši odpovědnost za šťastný výsledek a co pro něj můžeme udělat my sami. Svoje štěstí máme ve svých rukou.
 • Prozkoumáme a vyhodnotíme stav naší vnitřní pohody a případné nepohody.
 • Společně objevíme, jaké překážky si klademe do cesty ke šťastnému životu, v čem si tuto cestu sabotujeme, a jak tyto překážky a sabotáže můžeme odstranit.

Anna Niasty

 • Lektorka se zabývá využitím behaviorálních věd při vytváření udržitelných životních změn, zejména s důrazem na rozvoj potřebných osobních kapacit a motivací.
 • Postupně se její odborný zájem přesunul od vnějších nástrojů k podpoře vnitřních změn díky sebeobjevování a hlubokému sebeporozumění.
 • Hodnotí účinnost terapeutických, rozvojových a komunikačních nástrojů s důrazem na kognitivně behaviorální aplikace a celostní přístup k duševní a fyzické pohodě.

WORKSHOPY

Lovehacks

Jak pečovat o své vztahy

 • Kvalita našich vztahů koreluje s naší životní spokojeností, přesto je někdy bereme jako samozřejmost.
 • Konkrétní tipy, jak vědecko poznání převést do našich vztahů. K ilustraci použijeme příklady z terapeutické praxe.
 • Hlavním zaměřením jsou partnerské vztahy, ale většinu těchto tipů lze snadno aplikovat i na jiné vztahy.

Markéta Šetinová

 • Známá socioložka, psychoterapeutka a zakladatelka Institutu moderní láska, vzdělávacího a terapeutického centra zaměřeného na vztahy a duševní zdraví.
 • Vystudovala sociologii na Oxfordské univerzitě a v současné době je doktorandkou na Univerzitě Karlově zaměřenou na sociologii lásky.
 • Její výzkum se zabývá technologiemi v seznamování a přístupem mileniálů k romantickým vztahům.  

Technologie a duševní zdraví

 • Společně se ponoříme do komplexního vztahu mezi technologiemi a duševním zdravím.
 • Chytré telefony, sociální sítě a AI do našeho života přináší spoustu příležitostí, ale zároveň nás zahlcují informacemi, berou nám čas a izolují nás. Co říká o technologiích a duševním zdraví současný výzkum? Jak využívat technologie tak, aby výhody převážily nad nevýhodami? Dává smysl omezování nebo třeba digitální detox?

Michala Rosinová

 • Individuální terapeutka a koučka.
 • Má zkušenosti ze soukromého sektoru, včetně technologických startupů.  
 • V rámci své praxe s klienty se věnuje work life balance, kariérním otázkám a vztahovým tématům.

PODPŮRNÉ SKUPINY A INDIVIDUÁLNÍ KOUČOVÁNÍ

Studující rodiče

s Emou Sikora

 • Sdílení a podpora účastníkům s podobnou životní zkušeností, nebo problémem.
 • Skupina má širší téma a je facilitována terapeutkou, konkrétní diskuzi si ale určují účastníci sami na základě svých potřeb.
 • Bezpečné prostředí pro sdílení pocitů a zkušeností.

Prokrastinace

s Kateřinou Cabalkovou

 • Proč se nám děje, že to není obyčejná “lenost” a jak zvýšit svou produktivitu.
 • Sdílení a podpora účastníkům s podobnou životní zkušeností, nebo problémem.
 • Bezpečné prostředí pro sdílení pocitů a zkušeností.

Koučování studia

 • Objevte sílu individuálního koučování studia, a získejte nástroje a strategie, které vám pomohou překonat jakékoli překážky na cestě k úspěchu.
 • Konzultovat lze různé situace, do kterých se mohou studenti dostat během svého studia, ať už to jsou nejasné priority, problémy s časem, sladění osobního života a studia, adaptace po nástupu na VŠ, nespokojenost, přetížení, nebo také ztráta motivace ke studiu.
 • Poradenství v rámci Rozvojového centra VŠEM nabízí bezplatné individuální konzultace s odborníky v různých oblastech.
 • Koučky: Pavla Benešová a Iveta Hlaváčová

HOSTÉ VŠEM

ESTER GEISLEROVÁ A JAN VOJTKO: TERAPIE SDÍLENÍM V DISKUZI S BOBEM KARTOUSEM

Naší přirozeností je neustále vytvářet vztahy, a to ať už partnerské, pracovní, kamarádské, nebo rodinné. Do našich vztahů v současnosti vstupují mobilní telefony, a vztahy a komunikace tak prochází turbulencí, ne kterou se za pochodu učíme reagovat.

Zažíváme to všichni, tak se o tom pojďme společně bavit, sdílet, zkusit tomu porozumět, a hlavně zažít podvěčer plný humoru!