VŠEM > Informace VŠEM > Projekty VŠEM

Čas čtení: 2 min.Projekty VŠEM

Cílem jednotlivých projektů VŠEM je samotná podpora terciárního vzdělání a určitá forma popularizace vysokoškolského vzdělávání nejen v ČR, tak aby bylo vysokoškolské studium zpřístupněno všem zájemcům.

Akcelerátor VŠEM

Akcelerátor VŠEM je nový inkubační a akcelerační program Vysoké školy ekonomie a managementu (VŠEM) a StartUp VŠEM. Je unikátní tím, že vybízí studenty, začínající podnikatele i zaměstnance k tomu, aby vybočili ze zajetých kolejí, vydali se vlastní cestou a při práci na výzvách zavedených firem a institucí rozvíjeli svoje kompetence a měnili budoucnost pro sebe i tisíce dalších lidí.

Ediční činnost VŠEM

Edice vlastních výukových a učebních textů VŠEM v tištěné a elektronické podobě (E-books VŠEM), pokrývají v současné době všechny studijní předměty, respektive studijní programy VŠEM (Bc./Ing./MBA, Ph.D/) a jsou vydávány Odborným nakladatelstvím Vysoké školy ekonomie a managementu.

EdTech inovace VŠEM

VŠEM se dlouhodobě zaměřuje na implementaci nových trendů digitalizace vzdělání do administrativních a výukových procesů studia na VŠEM (videoleanrning, audiolearning, vieokonzultace, eBooks, SIS VŠEM, eKonfigurátor studia apod.). Vzhledem ke svým dlouholetým zkušenostem pořádá každoročně konferenci na téma EdTech inovace, kde vystupují významní čeští a slovenští odborníci s možností vyzkoušet aktuální novinky v showroomu VŠEM.

Elitní program VŠEM

Elitní program VŠEM je nadstandardní vzdělávací a tréninkový program, který se zaměřuje na rozvoj studijně nadaných studentů, kteří projevují aktivní zájem o své studium a budoucí profesní uplatnění. Hlavním cílem programu je poskytovat nadstandardní výuku prostřednictvím přednášek atraktivních oblastí, speciálně navržených pro Elitní program VŠEM a zprostředkování úzké spolupráce s konkrétními společnostmi pro již vybrané pracovní pozice.

Finanční matematika VŠEM

VŠEM soustavně rozvíjí aktivity základního a aplikovaného výzkumu a vývoje, které odrážejí vnitřní znalostní poptávku vysokoškolské výuky a vnější domácí a zahraniční expertní poptávku. Finanční matematika VŠEM patří mezi inovace výuky a slouží pro rozvoj matematické gramotnosti jak sudentů VŠEM tak i veřejnosti.

Mateřská škola VŠEM

Projekt mateřské školy universitního typu s nabídkou vzdělávacích a zájmových programů pro děti, jako součást komplexního přístup ke vzdělání na VŠEM.

Maturita z matematiky na VŠEM

Opakování k maturitní zkoušce z matematiky, realizovaná na půdě Vysoké školy ekonomie a managementu, je rozdělena do 12 samostatných lekcí, doplněná potřebnými studijními materiály, videopřednáškami a videokonzultacemi s lektorem.

Pracovní a odborné stáže

VŠEM nabízí díky svým firemním partnerům širokou nabídku odborných a pracovních stáží, stínování vedoucích pracovníků a zajímavých pracovních pozic v českých i mezinárodních společnostech.

StartUp VŠEM

StartUp VŠEM jako prostor pro práci, setkávání, inovace, osobní rozvoj a rozvoj podnikání, které otevírá dveře k profesní komunitě,  jež podpoří Váše projekty a napomůže k jejich realizaci. Možnost získat nejen cenné kontakty, inspiraci novými pohledy nebo odborného vedení, ale i finanční podporu.

Studium VŠEM

Dlouhodobý projekt Studium VŠEM klade důraz na odstraňování překážek v přístupu ke studiu poskytováním podpor handicapovaným studentům ve formě stipendií, materiální podpory a speciálního přístupu, kdy posláním projektu je přispět k odstranění bariér v přístupu ke vzdělávání a podpořit s tím související diskusi jak v odborné, tak laické veřejnosti nejen v ČR.

Videolearning VŠEM

Video výukové aplikace pro studijní předměty/adminsitraci studia jsou určeny pro on-line opakování a testování znalostí studijních předmětů/modulů v rámci studia příslušných studijních programů/oborů.

VŠEM v Africe

VŠEM v Africe je součástí dlouhodobého projektu Studium VŠEM, respektive boje proti negramotnosti v afrických zemích a zajištění kvalitních vyučovacích podmínek pro děti ve věku 8 - 15 let. Ve spolupráci s organizací Člověk v tísni bude rozvojový projekt VŠEM v Africe následně zajišťovat rovněž pracovní příležitosti pro místní firmy, respektive místní obyvatele s dobou realizace v průběhu let 2010 - 2020.