VŠEM > Mimořádná opatření > Semafor VŠEM

Semafor VŠEM

Nulové nebo zanedbatelné riziko

 • Výuka na univerzitě je omezena na maximálně 50 osob najednou v jedné místnosti. Omezení počtu osob neplatí, pokud jsou zajištěny dvoumetrové rozestupy.

Výskyt nákazy bez komunitního přenosu

 • Výuka na univerzitě je omezena na maximálně 50 osob najednou v jedné místnosti. Omezení počtu osob neplatí, pokud jsou zajištěny dvoumetrové rozestupy.
 • Doporučuje se dodržovat dvoumetrové rozestupy.
 • Hromadné akce se omezují dle platné legislativy (max. 500 lidí, při akcích nad 100 lidí povinné roušky).
 • V knihovnách, menzách a počítačových učebnách je doporučená přítomnost maximálně 100 lidí nebo podle platné legislativy.
 • Menzy jsou uzavřeny pro veřejnost. V menzách je povinné nosit roušky a dodržovat rozestupy.
 • Ve společných prostorách kolejí je nařízeno povinné nošení roušek.
 • Je zakázáno jezdit na tuzemské služební cesty do oblastí s nejvyšším rizikem nákazy. Zahraniční služební cesty se řídí aktuální situací v cílové zemi.

Počínající komunitní přenos

 • Veřejnost má zakázáno vstupovat do budov MU.
 • V budovách MU je povinné nosit roušky.
 • Výuka nad 50 osob probíhá pouze distanční formou.
 • Počítačové učebny a vnitřní sportoviště se doporučuje uzavřít.
 • V knihovnách a menzách se mění sezení tak, aby byly zachovány rozestupy a další podmínky dané legislativou.
 • Nedoporučuje se pořádat akademické obřady.
 • Doporučuje se zaměstnancům nařídit home office nebo zajistit jejich střídání na pracovišti.
 • Ve výzkumných laboratořích se podle platné legislativy omezuje počet osob.
 • Je zakázáno jezdit na tuzemské služební cesty do oblastí s nejvyšším rizikem nákazy. Zahraniční služební cesty se řídí aktuální situací v cílové zemi.

Narůstající nebo přetrvávající komunitní přenos

 • Všechny budovy jsou uzavřené pro studenty i veřejnost, přístup do nich mají jen osoby zajišťující nutný provoz.
 • Výuka probíhá pouze distanční formou s výjimkou všeobecného a zubního lékařství.
 • Terénní výuka a praxe neprobíhají.
 • Zkoušky a SZZ se uskutečňují pouze distanční formou.
 • Menzy fungují v omezeném provozu za přísného dodržování hygienických podmínek a dvoumetrových rozestupů.
 • Koleje fungují v omezeném provozu, v případě výskytu nákazy se uzavírají.
 • Ve výzkumných laboratořích se podle platné legislativy omezuje počet osob.
 • Zaměstnanci mají zakázáno jezdit na tuzemské a zahraniční služební cesty. Příjezd zahraničních zaměstnanců je zakázán.