VŠEM > Zájemci o studium > Proč studovat na VŠEM?! > Jsem UCHAZEČ > Zaměření studia Bc. / BBA

Zaměření studia Bc. / BBA

V ekonomii, managementu, marketingu, komunikaci či práci s lidskými zdroji jste dosáhli základní mety. Naučili jste se rozumět jazykům těchto oborů, naučili jste se jimi domluvit. Gratulujeme. Proč se ale nevydat dál? Základy zvládne mnoho jiných, další krok k profesionalitě a excelenci už nikoliv. 

Máte-li skutečně ambice řídit firmu či začít nebo rozvíjet vlastní business, nemůžete si dovolit ustrnout na úrovni "základního tábora". Pojďte s námi dál. Každý rok vzdělání navíc znamená podle analýz Světové banky zhruba o 10 % vyšší příjmy. Ale to není to nejpodstatnější. Čím hlubší máte dovednosti v řízení, komunikaci, čím lépe dokážete myslet obchodně a inovativně, tím snazší pro vás bude vyrovnávat se s nepřetržitým tokem výzev, který vás ve vaší kariéře i osobním životě čeká. Tam nahoře hodně fouká a na to musíte být dobře připraveni. 

Porozumět komplexitě současného světa není prosté. Takovou výzvu může zvednout jen někdo. Tradiční ekonomické modely prolínají z behaviorálním přístupem, technologické inovace vynucují inovace sociální. Reakce jednotlivců i celých společností překvapují i vysoce fundované profesionály a akademiky. Umět podívat se na dění v businessu z makropohledu a odvodit z toho scénáře dalšího vývoje, stejně jako umět pochopit složitost mikroprocesů, jejich závislostí a proměnných, vyžaduje více než jen běžné vzdělání.

Potřebujete přesah do jiných sfér, brilantní zvládnutí analytických dovedností, schopnost orientovat se v aktuálním ekonomickém dění i ve výzkumu, potenciál ke kritickému uchopení stávajících vizí a konečně potenciál je sami tvořit. Taková výzva není pro každého. Bude vás jen několik procent a s velkou pravděpodobností budete určovat směr dalšího vývoje. Kromě ambicí budete muset prokázat skutečné schopnosti. Pomůžeme vám je maximalizovat a vyrůst do stavu skutečné excelence.

Zaměření studia Bc. / BBA / Ing. / MSc. /MBA / Ph.D.

SOCIÁLNÍ MÉDIA

SOCIÁLNÍ MÉDIA

Sociální média vytvořila úplně novou oblast svébytného businessu a zároveň se zásadně propsala do mnoha již existujících odvětví. Velká banka, stejně jako start up se dnes těžko obejdou bez své stránky na Facebooku nebo Instagramu. Vedle toho ale máte LinkedIn, který vám může pomoci zajistit lidské zdroje, nebo Slack, který je přizpůsoben komunikaci uvnitř firmy. Umět ovládat sociální média vytváří možnosti pro práci v “korporátu” stejně jako k tomu spravovat sociální sítě více menším projektům.

KOMUNIKACE A MÉDIA

KOMUNIKACE A MÉDIA

Svět médií je jednou z nejvíce dynamických oblastí v businessu. Více než kde jinde platí, že to, co fungovalo včera, už nemusí fungovat dnes. Vyznat se. V současném světě mediální komunikace znamená mít přehled o jejich struktuře, o tom, jaké zadání plní, jaký je jejich gate keeping či co to znamená agenda setting. Nahlédněte do mediálního průmyslu a získejte know how, jak media zaujmout. Není to samozřejmé...

PERSONÁLNÍ MARKETING

PERSONÁLNÍ MARKETING

Zajímá vás jak oblast podpory prodeje, tak i práce s lidmi? Personální marketing spojuje obojí dohromady. V podstatě jde o to, jak na pracovním trhu zaujmout ty kandidáty, kteří dané pracovní pozici odpovídají nejlépe. Nestačí umět pracovat s těmi, kdo se o danou pozici ucházejí. Pokud nikdo z nich nesplňuje požadovaná kritéria, ani sebelepší výběr dobrého zaměstnance či spolupracovníka nevytvoří. Mít z čeho vybírat, k tomu vede personální marketing.

LIDSKÉ ZDROJE

LIDSKÉ ZDROJE

Úspěch jakékoliv firmy, instituce, start upu či projektu stojí na lidech. Umět pracovat s tzv. lidskými zdroji, umět vyhledávat vhodné profesionály, odhadovat jejich kvalifikaci, jejich charaktery, umět sbírat dostatečně věrohodné reference, které potvrdí či vyvrátí první dojem, umět pracovat s motivací lidí, kteří pracují v týmu a rozvíjet dále jejich nadání, stejně jako řešit konflikty, to je komplex dovedností s rostoucím významem pro 21. století. Studenti ovládnou základy pracovního práva, principy sociologie, psychologie a vyjednávání i další znalosti a dovednosti, které jsou k profesionálnímu managementu lidských zdrojů nezbytné.

PSYCHOLOGIE A SOCIOLOGIE

PSYCHOLOGIE A SOCIOLOGIE

Poznání o tom, jak jednají lidé na základě jejich individuálních charakteristik nebo na základě sociální situace, má nekonečné množství využití v osobním, pracovním nebo společenském životě. Základy v psychologii či sociologii vytvářejí výborný odrazový můstek pro práci v marketingu i managementu, stejně jako pro práci s lidmi, například při hledání nových posil. Stejnou měrou umožňují sebepoznání, což je v oblasti rozvoje ten nejcennější možný cíl.

FINANCE

FINANCE

Finanční analytik je nepostradatelný pro každou větší organizaci. Stát se jím znamená v prvé řadě umět účetnictví, znát jeho metody, nástroje a právní rámec daňového systému. Účetnictví nezní jako velké dobrodružství, nicméně s jejich znalostí můžete být právě těmi, kdo budou při bilancování ekonomickým výsledků na konci roku oslavováni jako hrdinové. A podle toho ceněni. Od nich se totiž můžete odrazit k unikátním znalostem a dovednostem, jako je stanovení finančních cílů podniku a diagnóza finančního zdraví společnosti, hodnocení možností financování organizace.

Sociální média vytvořila úplně novou oblast svébytného businessu a zároveň se zásadně propsala do mnoha již existujících odvětví. Velká banka, stejně jako start up se dnes těžko obejdou bez své stránky na Facebooku nebo Instagramu. Vedle toho ale máte LinkedIn, který vám může pomoci zajistit lidské zdroje, nebo Slack, který je přizpůsoben komunikaci uvnitř firmy. Umět ovládat sociální média vytváří možnosti pro práci v “korporátu” stejně jako k tomu spravovat sociální sítě více menším projektům.

Svět médií je jednou z nejvíce dynamických oblastí v businessu. Více než kde jinde platí, že to, co fungovalo včera, už nemusí fungovat dnes. Vyznat se. V současném světě mediální komunikace znamená mít přehled o jejich struktuře, o tom, jaké zadání plní, jaký je jejich gate keeping či co to znamená agenda setting. Nahlédněte do mediálního průmyslu a získejte know how, jak media zaujmout. Není to samozřejmé...

Sociální média vytvořila úplně novou oblast svébytného businessu a zároveň se zásadně propsala do mnoha již existujících odvětví. Velká banka, stejně jako start up se dnes těžko obejdou bez své stránky na Facebooku nebo Instagramu. Vedle toho ale máte LinkedIn, který vám může pomoci zajistit lidské zdroje, nebo Slack, který je přizpůsoben komunikaci uvnitř firmy. Umět ovládat sociální média vytváří možnosti pro práci v “korporátu” stejně jako k tomu spravovat sociální sítě více menším projektům.

Sociální média vytvořila úplně novou oblast svébytného businessu a zároveň se zásadně propsala do mnoha již existujících odvětví. Velká banka, stejně jako start up se dnes těžko obejdou bez své stránky na Facebooku nebo Instagramu. Vedle toho ale máte LinkedIn, který vám může pomoci zajistit lidské zdroje, nebo Slack, který je přizpůsoben komunikaci uvnitř firmy. Umět ovládat sociální média vytváří možnosti pro práci v “korporátu” stejně jako k tomu spravovat sociální sítě více menším projektům.

Svět médií je jednou z nejvíce dynamických oblastí v businessu. Více než kde jinde platí, že to, co fungovalo včera, už nemusí fungovat dnes. Vyznat se. V současném světě mediální komunikace znamená mít přehled o jejich struktuře, o tom, jaké zadání plní, jaký je jejich gate keeping či co to znamená agenda setting. Nahlédněte do mediálního průmyslu a získejte know how, jak media zaujmout. Není to samozřejmé...

Zajímá vás jak oblast podpory prodeje, tak i práce s lidmi? Personální marketing spojuje obojí dohromady. V podstatě jde o to, jak na pracovním trhu zaujmout ty kandidáty, kteří dané pracovní pozici odpovídají nejlépe. Nestačí umět pracovat s těmi, kdo se o danou pozici ucházejí. Pokud nikdo z nich nesplňuje požadovaná kritéria, ani sebelepší výběr dobrého zaměstnance či spolupracovníka nevytvoří. Mít z čeho vybírat, k tomu vede personální marketing.