VŠEM > Uchazeči VŠEM > Proč studovat na VŠEM?! > Jsem UCHAZEČ > Zaměření studia Bc. / BBA

Zaměření studia Bc. / BBA

Specifické oblastmi  marketingové  komunikace komunikačního mixu. Vedle základních persvazivních strategií, které marketingová komunikace využívá, předmět představí jednotlivé typy marketingové komunikace; komerční, sociální a politickou.

Specifickými oblasti marketingové komunikace komunikačního mixu. Vedle základních persvazivních strategií, které marketingová komunikace využívá, předmět představí jednotlivé typy marketingové komunikace; komerční, sociální a politickou.

Specifické oblastmi  marketingové  komunikace komunikačního mixu. Vedle základních persvazivních strategií, které marketingová komunikace využívá, předmět představí jednotlivé typy marketingové komunikace; komerční, sociální a politickou.

PERSONÁLNÍ MARKETING

PERSONÁLNÍ MARKETING

Specifické  oblasti  marketingové  komunikace komunikačního mixu. Vedle základních persvazivních strategií, které marketingová komunikace využívá, předmět představí jednotlivé typy marketingové komunikace; komerční, sociální a politickou.

MARKETING MANAGEMENT

MARKETING MANAGEMENT

Specifické  oblasti  marketingové  komunikace komunikačního mixu. Vedle základních persvazivních strategií, které marketingová komunikace využívá, předmět představí jednotlivé typy marketingové komunikace; komerční, sociální a politickou.

MARKETING A REKLAMA

MARKETING A REKLAMA

Specifické  oblasti  marketingové  komunikace komunikačního mixu. Vedle základních persvazivních strategií, které marketingová komunikace využívá, předmět představí jednotlivé typy marketingové komunikace; komerční, sociální a politickou.

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE

LIDSKÉ ZDROJE

LIDSKÉ ZDROJE

Specifické oblasti marketingové komunikace komunikačního mixu. Vedle základních persvazivních strategií, které marketingová komunikace využívá, předmět představí jednotlivé typy marketingové komunikace; komerční, sociální a politickou.

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Specifické oblasti marketingové komunikace komunikačního mixu. Vedle základních persvazivních strategií, které marketingová komunikace využívá, předmět představí jednotlivé typy marketingové komunikace; komerční, sociální a politickou.

PSYCHOLOGIE A SOCIOLOGIE

PSYCHOLOGIE A SOCIOLOGIE

Specifické oblasti marketingové komunikace komunikačního mixu. Vedle základních persvazivních strategií, které marketingová komunikace využívá, předmět představí jednotlivé typy marketingové komunikace; komerční, sociální a politickou.

KOMUNIKACE A SPOLEČNOST

KOMUNIKACE A SPOLEČNOST

Specifické oblasti marketingové komunikace komunikačního mixu. Vedle základních persvazivních strategií, které marketingová komunikace využívá, předmět představí jednotlivé typy marketingové komunikace; komerční, sociální a politickou.

KOMUNIKACE V MANAGEMENTU

KOMUNIKACE V MANAGEMENTU

Specifické oblasti marketingové komunikace komunikačního mixu. Vedle základních persvazivních strategií, které marketingová komunikace využívá, předmět představí jednotlivé typy marketingové komunikace; komerční, sociální a politickou.

PODNIKOVÁ EKONOMIKA

FINANCE

FINANCE

Specifické oblasti marketingové komunikace komunikačního mixu. Vedle základních persvazivních strategií, které marketingová komunikace využívá, předmět představí jednotlivé typy marketingové komunikace; komerční, sociální a politickou.

LIDSKÉ ZDROJE

LIDSKÉ ZDROJE

Specifické oblasti marketingové komunikace komunikačního mixu. Vedle základních persvazivních strategií, které marketingová komunikace využívá, předmět představí jednotlivé typy marketingové komunikace; komerční, sociální a politickou.

MARKETING A REKLAMA

MARKETING A REKLAMA

Specifické oblasti marketingové komunikace komunikačního mixu. Vedle základních persvazivních strategií, které marketingová komunikace využívá, předmět představí jednotlivé typy marketingové komunikace; komerční, sociální a politickou.

MEZINÁRODNÍ MANAGEMENT

MEZINÁRODNÍ MANAGEMENT

Specifické oblasti marketingové komunikace komunikačního mixu. Vedle základních persvazivních strategií, které marketingová komunikace využívá, předmět představí jednotlivé typy marketingové komunikace; komerční, sociální a politickou.