VŠEM > Zájemci o studium

Čas čtení: 1 min.Zájemci o studium

VŠEM poskytuje každému uchazeči o studium individuální přístup v rámci přijímacího řízení s možností volby termínu zahájení studia a vlastního nastavení termínu absolvování dílčích částí přijímacího řízení VŠEM.

  • Termín zahájení 3x ročně (Leden, Duben, Říjen)
  • I. kolo (povinné) prostřednictvím elektronického dotazníku.
  • II. kolo (nepovinné) v podobě osobního setkání/konzultace se studijním poradcem.

Individualizace a studium na míru

  • Studijní poradce pomůže s nejvhodnějším studijním programem a zaměřením studia, která nejlépe odpovídá představám a potřebám uchazeče, spolu s volbou cenové úrovně školného.
  • Dle časových možností a studijních preferencí je konzultována vhodná forma studia (prezenční / kombinovaná I / kombinovaná II / distanční).
  • Zvýhodněné školné od 30.000 Kč/rok při studiu minimálně dvou studijních programů VŠEM (např. Bc. + Ing.).
  • Čtyři cenové úrovně školného (KLASIK, STANDARD, PREMIUM, EXCLUSIVE) lišících se administrativním a studijním servisem/službami v průběhu studia

Dny otevřených dveří

V rámci Dnů otevřených dveří se setkáte se studijním poradcem, akademickým pracovníky, studenty a absolventy, ukážeme Vám výukové a studijní prostory (Campus VŠEM) nebo přijďte dle Vašich časových preferencí v rámci úřední doby VŠEM.