VŠEM > Uchazeči VŠEM

Čas čtení: 1 min.Uchazeči VŠEM

Cílem přijímacího řízení na VŠEM je zjištění schopností uchazeče pro zvládnutí vysokoškolského studia a motivačních charakteristik ke studiu spolu s představou uchazeče o dalším profesním rozvoji.

  • Zahájení studia třikrát ročně (říjen, leden, duben).
  • Přihlášení ke studiu prostřednictvím E-přihlášky VŠEM (zdarma).
  • Řádné, náhradní a mimořádné termíny PŘ.
  • Zjišťování osobnostních a motivačních předpokladů uchazeče.

Příjímací řízení je dvoukolové, kdy I. kolo je realizováno elektronicky (on - line formou) prostřednictvím SIS VŠEM. Uchazečova "fyzická přítomnost" v rámci konání přijímacího řízení je vyžadována až ve II. kole PŘ pro ověření totožnosti a dosažené úrovně vzdělání, prezentaci studijních programů a studia na VŠEM, respektive realizaci ústního pohovoru.

  • I. kolo formou elektronického dotazníku (osobnostní test, test učebních stylů).
  • II. kolo ověření dosaženého vzdělání, prezentace programů a studia na VŠEM, ústní pohovor.

Administrativní podmínky pro přijímání uchazečů ke studiu na Vysokou školu ekonomie a managementu pro příslušný studijní program jsou stanoveny Zákonem o vysokých školách č.111/1998 Sb. a Vnitřními předpisy VŠEM (Statut VŠEM, Studijní a zkušební řád VŠEM, Nařízení rektora VŠEM).