VŠEM > Zájemci o studium

Čas čtení: 1 min.Zájemci o studium

VŠEM poskytuje každému uchazeči o studium individuální přístup v rámci přijímacího řízení s možností volby termínu zahájení studia a vlastního nastavení termínu absolvování dílčích částí přijímacího řízení VŠEM.

  • Termín zahájení 2x ročně (Duben, Říjen)
  • I. kolo (povinné) prostřednictvím elektronického dotazníku.
  • II. kolo (nepovinné) v podobě osobního setkání/konzultace se studijním poradcem.

Individualizace a studium na míru

  • Studijní poradce pomůže s nejvhodnějším studijním programem a zaměřením studia, která nejlépe odpovídá představám a potřebám uchazeče, spolu s volbou cenové úrovně školného.
  • Dle časových možností a studijních preferencí je konzultována vhodná forma studia (prezenční / kombinovaná I / kombinovaná II / distanční I / distanční II).
  • Zvýhodněné školné při studiu dvou studijních programů VŠEM (Bc. + Ing. / BBA + MSc.).
  • Čtyři cenové úrovně školného (KLASIK, STANDARD, PREMIUM, EXCLUSIVE) lišících se administrativním a studijním servisem/službami v průběhu studia

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří (DOD) jsou na VŠEM koncipovány jako individuální setkání zájemce o studium, a to kdykoli bez objednání v rámci naší úřední doby nebo je možné realizovat video rozhovor.

  • Možnost individuální konzultace v rámci úřední doby VŠEM (Po - Ne: 12 - 17 hod.).