VŠEM > Informace VŠEM > Aktuality VŠEM

Aktuality VŠEM

2013-09-13 15:37 Závěry AR VŠEM k hodnocení průběhu ZZK v červnu 2013

Zveřejněno Závěry AR VŠEM k hodnocení průběhu ZZK v červnu 2013, viz Administrace studia/Kontrola studia.

2013-09-11 08:32 Provozní doba knihovny/studovny

Od 11. 9. do 20. 9. 2013 probíhá zkušební provoz knihovny/studovny VŠEM (1. PP - přízemní podlaží) s úřední dobou 12:00 - 17:00 hod., spolu s nahlížením do zkouškových testů a administrací studia v rámci úřední doby SO.

2013-09-10 15:38 Vstup do budovy VŠEM / Studijní oddělení v 1. PP

Od středy 11.9.2013 je nutné pro vstup do budovy VŠEM používat přístupový terminál (upozorňujeme, že vstupní terminál neslouží k registraci docházky v rámci výukových soustředění). Studentský průkaz VŠEM se pro vstup do budovy přikládá k označenému vstupnímu terminálu, který se nachází mezi vstupními (prosklenými) dveřmi. Studijní oddělení VŠEM je přemístěno do přízemí budovy, spolu se Studovnou a Knihovnou VŠEM, v jejímž rámci je možné nahlížení do zkouškových testů, respektive vyřizování standardní administrace studia (předávání a vyzvedávání podkladů ke studiu, informační servis/dotazy), a to v rámci úřední doby SO (13 - 17 hod.). Knihovna se studovnou bude studentům k dispozici v časovém rozsahu 9 – 18 hod. v místnosti 102.

2013-09-06 13:44 Videoforum VŠEM (Kurzy a stáže)

Dne 25.9.2013 od 17:00 hod se v rámci VideoFora VŠEM uskuteční na téma Kurzy a stáže pro studenty VŠEM, který povede prorektorka pro studium Doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D. Technické požadavky pro instalaci a spuštění aplikace VideoFora VŠEM, viz http://www.vsem.cz/internetove-aplikace-vsem.html. Přihlášení je možné prostřednictvím SIS VŠEM/Administrativní přehled a to do 23.9.2013 23:59 hod.

2013-09-02 10:05 Administrace studia pro AR 2013/2014

Administrace studia pro AR 2013/2014 souhrn nejdůležitějších aktualizací a informací (formát pdf).

2013-08-27 12:24 VideoForum VŠEM (obhajoby odborných/závěrečných prací/SZZ)

Dne 11.9.2013 od 17:00 se v rámci VideoFora VŠEM uskuteční na téma Obhajoby odborných prací na VŠEM a průběh SZZ, který povede prorektorka pro studium Doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D. Technické požadavky pro instalaci a spuštění aplikace VideoFora VŠEM, viz http://www.vsem.cz/internetove-aplikace-vsem.html. Přihlášení je možné prostřednictvím SIS VŠEM/Administrativní přehled a to do 9.9.2013 23:59 hod.

2013-08-27 12:21 VideoForum VŠEM (Bc.) Seminář ke psaní seminárních prací

Dne 19.9.2013 od 10:00 se v rámci VideoFora VŠEM uskuteční seminář ke psaní seminárních prací, který povede Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D. - odborná část a Ing. Adéla Karešová - administrativní část. Seminář je určen pro studenty bakalářského studia, kteří ještě nezpracovali žádnou seminární práci. Cílem semináře je stručně seznámit studenty s administrací seminárních prací (přehled témat, výběr tématu, odevzdání přes SIS VŠEM, hodnocení, přihlášení na prezentaci SP) a se způsobem vypracování seminární práce (osnova, metodologie, citace atd.). Technické požadavky pro instalaci a spuštění aplikace Videofora, viz http://www.vsem.cz/internetove-aplikace-vsem.html. Přihlášení je možné prostřednictvím SIS VŠEM/Administrativní přehled a to do 17.9.2013 23:59 hod. 

2013-08-24 15:33 Administrativní zápis 2013/2014

V termínu 1. 9. - 10. 9. 2013 (vždy 10 – 16 hod.) probíhá na VŠEM řádný termín Administrativního zápisu studentů do Akademického roku 2013/2014 (vztahuje na všechny studenty VŠEM, kteří v době konání AZ nemají uzavřené studium, tzn. klasifikace ZP, ZK a SP). Důrazně doporučujeme studentům řádné prostudování základních informací a pokynů k Administrativnímu zápisu pro AR 2013/2014 (formát PDF), viz https://www.vsem.cz/administrativni-zapis.html

2013-08-23 11:02 Zkouškové termíny AR 2013/2014

Byly vypsány termíny písemných závěrečných zkoušek (ZZK) na AR 2013/2014, viz SIS VŠEM/Zkoušky studenta. Termíny elektronických zkouškových termínů (EZT) budou postupně vypisovány do 31.8.2013. Zkouškové období pro studenty s cenovou úrovní KLASIK v trimestru Září 2013 je stanoveno v termínech 12.9. - 13.10.2013. Upozorňujeme studenty, že v případě přihlašování na EZT/ZZK do 31.8.2013 je nutné v SIS VŠEM/Zkoušky studenta překliknout na AR 2013/2014.

2013-08-01 11:32 Elektronický zápis 2013/2014

Dne 1.8.2013 (24:00 hod.) bude v SIS VŠEM uzavřen Elektronický zápis pro AR 2013/2014 s tím, že u plateb realizovaných do 1.8.2013 (připsání částky na bankovní účet VŠEM), byl dodatečně posunut termín Elektronického zápisu do 3.8.2013. UPOZORŇUJEME studenty, že připsání úhrady školného do SIS VŠEM probíhá off-line zpravidla do 3 dnů (synchronizace dat s bankou) a nelze tento proces urychlit!

2013-07-26 15:41 Zpravodaj VŠEM

V SIS VŠEM byl zveřejněn Zpravodaj VŠEM 03 (26/07/2013), viz http://www.vsem.cz/zpravodaj-vsem.html Vzhledem k tomu, že jsou zde uvedeny důležité informace, prosíme vás o jeho prostudování. Z obsahu: Prázdninový provoz VŠEM, nové prostory VŠEM, E-learning VŠEM, účast na výukových soustředěních, cvičení, prodloužení doby studia, vzorová databáze zkouškových otázek, ústní zkoušky v rámci MOS, omluvy ze zkouškových soustředění, rozdělení studijních poplatků, zadání BP/DP (elektronická verze), Administrativní komise VŠEM.

2013-07-17 09:38 Hodnocení Akademické rady VŠEM

Zveřejněno Hodnocení průběhu obhajob seminárních prací za období květen 2013 a červen 2013, viz Kontrola studia.

2013-06-21 13:48 Business Intelligence

Vzhledem k tomu, že od 1. 9. 2012 je studijní předmět Business Intelligence součástí pouze modulu oborové specializace, kdy není možné zaručit její otevření v každém AR, upozorňujeme studenty, že poslední možnost opakování tohoto studijního předmětu bude v trimestru Září 2013. Důrazně tedy doporučujeme studentům, kteří tento studijní předmět měli zapsaný v rozvrhu a nemají ho v současné době klasifikován, aby co nejdříve zkoušku absolvovali. V případě, že student nesplní zkoušku ze studijního předmětu ani na rektorský termín, je nutné opakování studijního předmětu se 100% docházkou. Studentům, kteří zkoušku ze studijního předmětu Business Intelligence nesloží do konce října 2013, nebude umožněno výuku absolvovat a tedy uzavřít studium. Studenti, kteří studijní předmět Business Intelligence nemají/neměli zapsaný v rozvrhu, považují tuto informaci za bezpředmětnou.

2013-06-21 13:47 Matematika pro ekonomy

Vzhledem k tomu, že od 1. 9. 2012 již není předmět Matematika pro ekonomy součástí studijní struktury, upozorňujeme studenty, že poslední možnost opakování tohoto studijního předmětu bude v trimestru Září 2013. Důrazně tedy doporučujeme studentům, kteří tento studijní předmět měli zapsaný v rozvrhu a nemají ho v současné době klasifikován, aby co nejdříve zkoušku absolvovali. V případě, že student nesplní zkoušku ze studijního předmětu ani na rektorský termín, je nutné opakování studijního předmětu se 100% docházkou. Studentům, kteří zkoušku ze studijního předmětu Matematika pro ekonomy nesloží do konce října 2013, nebude umožněno výuku absolvovat a tedy uzavřít studium. Studenti, kteří studijní předmět Matematika pro ekonomy nemají/neměli zapsaný v rozvrhu, považují tuto informaci za bezpředmětnou.

2013-06-06 11:00 Česká společnost ekonomická vyzývá k účasti na 20. ročníku soutěže Mladý ekonom roku (2013)

Soutěže se mohou účastnit čeští občané nebo řádní studenti vysokých škol v České republice (bakalářského, magisterského i postgraduálního studia) do 30 let. Každý z účastníků může do soutěže zaslat pouze jednu práci v rozsahu do 30 stran (do 54 tis. znaků včetně mezer) včetně povinně uvedeného abstraktu, klíčových slov a JEL klasifikace. Pro zařazení do soutěže je nutné vyplnit přihlášku a zaslat také krátké netechnické shrnutí v rozsahu maximálně 100 slov pro mediální propagaci v případě ocenění práce. Tím se účastník soutěže zároveň zavazuje v případě svého ocenění krátce prezentovat svou práci v rámci valného shromáždění, kde budou výsledky soutěže vyhlášeny. Přihlášku lze spolu se statutem soutěže nalézt na www.cse.cz.
Soutěžní příspěvek (bez uvedení identifikace autora v textu) spolu s netechnickým shrnutím a přihláškou do soutěže zasílejte výhradně elektronickou cestou na e-mailovou adresu cse@cse.cz. Odměna za první místo v soutěži Mladý ekonom roku činí 25.000 Kč, finančně budou oceněné i práce na druhém a třetím místě. Prezident společnosti může dále udělit „Cenu Karla Engliše“ za nejlepší práci zabývající se českou hospodářskou politikou. Čestným uznáním může být rovněž oceněna práce autora do 25 let věku, který nebyl ČSE v minulosti oceněn.
Termín pro zasílání prací: 15. říjen 2013. Případné dotazy rád zodpoví garant soutěže: Petr Jakubík, prezident ČSE (prezident@cse.cz).

2013-06-03 21:05 Výuka/zkouškové termíny

Vzhledem k povodňové situaci a s ní souvisejícím omezením dopravy se ruší veškerá výuka v termínu 4.6.2013 (přednáška, PA).
Elektronické zkouškové termíny (EZT) a termín ZZK 5.6.2013 zůstávají v platnosti. Studenti, kteří se na zkouškový termín nemohou dostavit, zašlou omluvu prostřednictvím SIS VŠEM/Studijního formuláře.

2013-05-20 13:02 Individuální studijní plán

Do 1. 6. 2013 musí žadatelé o Individuální studijní plán na Akademický rok 2013/2014 zaslat prostřednictvím Studijní formuláře/Žádost/dotaz vyplněný Návrh ISP. V rámci Elektronického zápisu pak student v trimestrech, u kterých žádá o sestavení ISP, zapisuje moduly "ISP 1/2/3/4/5/6".

2013-05-10 09:47 Hodnocení Akademické rady VŠEM

Zveřejněno Hodnocení průběhu obhajob seminárních prací za období duben 2013, viz Administrace studia/Kontrola studia.

2013-04-23 11:09 Veletrh neziskovek NGO Market 2013

Jménem Nadace Forum 2000 si vás dovolujeme pozvat na veletrh neziskovek NGO Market 2013, který se uskuteční v pátek 3.5.2013 od 11 do 18 hodin v Národní technické knihovně v Praze. Vstup je zdarma. Veletrh letos představí téměř 200 českých neziskových organizací působících v nejrůznějších oblastech od ochrany životního prostředí přes podporu demokracie a lidských práv až po volnočasové aktivity, vzdělání a sport. Součástí jsou prezentace, během nichž se setkáte například s Jaroslavem Duškem či Janem Hřebejkem, doprovodný program plný zajímavých workshopů, přednášek, diskusí a praktických ukázek z činnosti neziskovek. Na veletrhu naleznete také pojízdnou knihovnu s literaturou pro neziskový sektor a právní poradnu. Podrobný program je k dispozici na www.ngomarket.cz a aktuální informace můžete sledovat také na www.facebook.com/ngomarket, kde se seznámíte s abecedou aktivního občana.

2013-04-22 12:06 Přihlašování na cvičení

V SIS VŠEM jsou k dispozici termíny cvičení jednotlivých studijních předmětů na trimestr Duben 2013. Přihlašování na cvičení probíhá vždy 7 - 30 dní před daným termínem konání prostřednictvím SIS VŠEM/Administrativní přehled, kdy při nedostatečném počtu přihlášených studentů nebude cvičení realizováno. Informace o realizaci/nerealizaci cvičení z daného studijního předmětu jsou zveřejňovány po uzávěrce termínu přihlášek v rámci Aktualit/Aktuality cvičení. Na cvičení se mohou hlásit pouze studenti, kteří mají daný předmět zapsaný v rozvrhu pro tento trimestr. Přihlášení je pro studenta závazné.