VŠEM > Zájemci o studium > Covid-19 na VŠEM

Covid-19 na VŠEM

  • Poslední rok byl velkou výzvou pro všechny - pro studenty, vyučující i vedení VŠEM.
  • Na VŠEM proběhla řada studentských dobročinných aktivit, studenti šili roušky, darují krev a aktivně pomáhají svému okolí.
  • Velmi si ceníme zpětné vazby našich studentů i lektorů, kterou jsme v průběhu celého roku sbírali.

JAK JSME SI NA VŠEM VEDLI BĚHEM PANDEMIE COVID-19

On-line výuka

On-line výuka

Od začátku pandemie jsme se plně adaptovali na on-line výuku, a tak mohla probíhat výuka bez komplikací. Odučili jsme 100 % přednášek!

Praktické aplikace

Praktické aplikace

V rámci praktických aplikací, které probíhaly rovněž elektronicky, mohli studenti mimo jiné pracovat na reálných zadáních firem vztahujících se k probíhající situaci. I přes pandemii jsme jich zvládli kolem 250!

Konzultace a poradenství

Konzultace a poradenství

Každý měsíc proběhly stovky hodin konzultací s akademickými pracovníky, studijní poradenství i on-line setkání s uchazeči o studium.

Videolearning VŠEM

Videolearning VŠEM

Veřejnosti jsme zdarma na 30 dní zpřístupnili databázi našich on-line kurzů - nabídky využily během několika dní tisíce zájemců!

Studijní texty VŠEM

Studijní texty VŠEM

Díky velkému zájmu o on-line výukové kurzy VŠEM jsme veřejnosti poskytli i stovky elektronických titulů z nakladatelství VŠEM. Jsme rádi, že nabídky eBooks VŠEM zdarma využilo více než 10.000 zájemců!

Akce VŠEM

Akce VŠEM

Do on-line prostředí se nám podařilo přesunout více než 300 akcí pro studenty i veřejnost (Hosté VŠEM, Skill-Port, workshopy). Vybraná videa naleznete na YouTube kanále Studium VŠEM.

REAKCE NAŠICH STUDENTŮ

REAKCE NAŠICH LEKTORŮ